Art 61 Filiația față de tată | Codul Familiei

Acesta este un fragment din Codul Familiei din 1953. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Filiația - Filiația față de tată -
Art. 61.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Timpul cuprins între a trei sute și a o suta optzecea zi dinaintea nașterii copilului este timpul legal al concepțiunii. El se socotește de la zi la zi.

Acesta este un fragment din Codul Familiei din 1953. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    792 Pornind de la constatarea că timpul legal al concepțiunii stabilit de art. 61 Codul familiei – în aceeași termeni ca și art. 412 alin. (1) C. civ.., cu precizarea, esențială, că art. 412 mai are o dispoziție, cuprinsă în alin. (2) – are caracter absolut, orice tentativă de a se dovedi că sarcina mamei a durat mai puțin de 180 de zile sau că a depășit 300 de zile trebuie respinsă ca inadmisibilă – în acest sens, C.S.J., Secția civilă, decizia nr. 2264/1992, în Probleme de drept în deciziile Curții Supreme de Justiție, 1990-1992, p. 184-186 – unii autori s-au pronunțat în sensul că natura absolută a prezumției timpului legal al concepției se opune atât depășirii, într-un sens ori altul, a limitelor fixate de art. 61 Codul familiei, cât și identificării de subperioade pe care să se focalizeze probațiunea faptului zămislirii copilului de către un anumit bărbat (I. Albu, op. cit., p. 228; T.R. Popescu, op. cit., vol. II, p. 45). Într-o altă părere, de largă audiență, se afirma că stabilind perioada cea mai lungă și perioada cea mai scurtă de gestație și, prin diferența dintre acestea, timpul legal al concepției, legiuitorul a indicat doar că faptul concepției putea avea loc oricând în acest interval, nicidecum în tot acest timp, fiindcă ar fi absurd (A. Ionașcu, în A. Ionașcu, M. Mureșan, M.N. Costin, V. Ursa, Filiația și ocrotirea minorilor, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1980, p. 42; I.P. Filipescu, A.I. Filipescu, op. cit., p. 348-350; E. Florian,Dreptul familiei, op. cit., 2010, p. 302-303; Al. Bacaci, C. Hageanu, V. Dumitrache, op. cit., p. 186-188; I. Deleanu, V. Mărgineanu, Prezumțiile în drept,Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1981, p. 221; I. Bohotici, Stabilirea, tăgăduirea și contestarea paternității, Ed. Cordial Lex, București, 1994, p. 183, p. 42-48; M. Mayo, Despre posibilitatea determinării prin probe științifice a datei concepției probabile a copilului, în R.R.D. nr. 7/1978, p. 17 și urm.).
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Familiei:
Art 51 Filiația față de mamă
Art 52 Filiația față de mamă
Art 53 Filiația față de tată
Art 54 Filiația față de tată
Art 55 Filiația față de tată
Art 56 Filiația față de tată
Art 57 Filiația față de tată
Art 58 Filiația față de tată
Art 59 Filiația față de tată
Art 60 Filiația față de tată
Art 61 Filiația față de tată
Art 62 Situația legală a copilului
Art 63 Situația legală a copilului
Art 64 Situația legală a copilului
Art 65 Situația legală a copilului
Art 66 Înfierea^1 )
Art 67 Înfierea^1 )
Art 68 Înfierea^1 )
Art 69 Înfierea^1 )
Art 70 Înfierea^1 )
Art 71 Înfierea^1 )
Reviste:
Acțiune în tăgada paternității. Acțiune în stabilirea paternității. Prescripția dreptului la acțiune la confluența normelor dreptului național și a reglementărilor Convenției Europene a Drepturilor Omului
Aderarea României la Uniunea Europeană - factor de dinamizare a procesului de înnoire legislativă, cu privire specială asupra dreptului privat român
Opinii privind timpul legal al concepțiunii și prezumțiile de paternitate în reglementarea Codului civil
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
;
se încarcă...