Art 60 Filiația față de tată | Codul Familiei

Acesta este un fragment din Codul Familiei din 1953. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Filiația - Filiația față de tată -
Art. 60.
- Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Acțiunea de stabilirea paternității din afara căsătoriei poate fi pornită în termen de un an de la nașterea copilului. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (2)

Dacă, în cazul prevăzut în art. 54 alin. 1, un copil a pierdut calitatea de copil din căsătorie prin efectul unei hotărâri judecătorești, termenul de un an pentru pornirea acțiunii în stabilirea paternității din afara căsătoriei va curge de la data când acea hotărâre a rămas definitivă. Jurisprudență, Doctrină (1)

În cazul în care mama a conviețuit cu pretinsul tată ori dacă acesta din urmă a prestat copilului întreținere, termenul de un an va curge de la încetarea conviețuirii ori a întreținerii. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Familiei din 1953. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    46 O prevedere similară și-a cucerit locul în C. civ..fr. abia în urma „rescrierii” art. 310 prin Legea din 4 martie 2002. u privire la evoluția secvențială a legislației franceze în această materie, a se vedea F. Granet-Lambrechts, Filiation par procréation, în P. Murat (coord.), Droit de la famille, op. cit., p. 542-543, nr. 210.21. [ Mai mult... ] 

.....
    Situațiile în care termenul de prescripție curge de la odată ulterioară nașterii copilului. Conform indicațiilor din art. 60 alin. (2) - (3) Codul familiei., termenul de 1 an își începe cursul la odată ulterioară nașterii copilului în următoarele trei ipoteze: [ Mai mult... ] 
.....
    Dacă în legislația anterioară, potrivit art. 60 alin. (3) Codul familiei., faptul conviețuirii mamei cu pretinsul tată constituia cauză specială de întrerupere atermenului de prescripție al dreptului la acțiune în stabilirea paternității din afara căsătoriei, prin art. 426 C. civ.. aceeași împrejurare de fapt este învestită cu efecte sensibil mai ferme, pentru că odată dovedită conviețuirea, paternitatea se prezumă. Dispoziția inovatoare prin care, practic, oprezumție simplă e ridicată la rang de prezumție legală este, în opinia noastră, judicioasă, pentru că simplifică probațiunea în această materie într-o manieră care exclude riscul consacrării unei filiații ce nu corespunde realității. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Familiei:
Art 50 Filiația față de mamă
Art 51 Filiația față de mamă
Art 52 Filiația față de mamă
Art 53 Filiația față de tată
Art 54 Filiația față de tată
Art 55 Filiația față de tată
Art 56 Filiația față de tată
Art 57 Filiația față de tată
Art 58 Filiația față de tată
Art 59 Filiația față de tată
Art 60 Filiația față de tată
Art 61 Filiația față de tată
Art 62 Situația legală a copilului
Art 63 Situația legală a copilului
Art 64 Situația legală a copilului
Art 65 Situația legală a copilului
Art 66 Înfierea^1 )
Art 67 Înfierea^1 )
Art 68 Înfierea^1 )
Art 69 Înfierea^1 )
Art 70 Înfierea^1 )
Reviste:
Acțiune în tăgada paternității. Acțiune în stabilirea paternității. Prescripția dreptului la acțiune la confluența normelor dreptului național și a reglementărilor Convenției Europene a Drepturilor Omului
Unele aspecte critice sau controversate în legislația și doctrina românească din domeniul dreptului familiei
Analiză de ansamblu și unele observații critice privind familia și căsătoria în reglementarea Noului Cod civil
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2017
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
;
se încarcă...