Art 59 Filiația față de tată | Codul Familiei

Acesta este un fragment din Codul Familiei din 1953. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Filiația - Filiația față de tată -
Art. 59.
- Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Acțiunea în stabilirea paternității din afara căsătoriei aparține copilului și se pornește în numele său de către mamă, chiar dacă este minoră, ori de reprezentantul lui legal. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Dreptul de a porni acțiunea în stabilirea paternității nu trece asupra moștenitorilor copilului; ei pot continua acțiunea pornită de acesta.

Acțiunea în stabilirea paternității poate fi pornită și împotriva moștenitorilor pretinsului tată. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Familiei din 1953. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Reglementare. Codul familiei consacra hotărârea judecătorească cu statut de mod de stabilire apaternității din afara căsătoriei prin art. 56, și îi stabilea regimul juridic prin art. 59-60. [ Mai mult... ] 

.....
    În al doilea rând, din moment ce dreptul la acțiune având ca unic titular copilul este imprescriptibil, iar mama sau un alt reprezentant al copilului nu fac altceva decât să exercite acțiunea în numele minorului [art. 59 alin. (1) Codul familiei.], înseamnă că reprezentantul copilului (mama sau altcineva) sunt îndrituiți să promoveze acțiunea oricând, câtă vreme dețin calitatea de reprezentant. Stabilirea unui termen în cadrul căruia mama copilului, și doar ea, ar avea împuternicirea de aacționa în stabilirea paternității copilului, ar fi avut sens într-o singură împrejurare identificată de noi, anume decesul copilului înainte de ase fi pus în mișcare acțiunea, însă e imposibil de reținut din cauza celor stipulate prin art. 59 alin. (2) Codul familiei., anume că „dreptul de aporni acțiunea în stabilirea paternității nu trece asupra moștenitorilor copilului; ei pot continua acțiunea pornită de acesta”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Familiei:
Art 49 Filiația față de mamă
Art 50 Filiația față de mamă
Art 51 Filiația față de mamă
Art 52 Filiația față de mamă
Art 53 Filiația față de tată
Art 54 Filiația față de tată
Art 55 Filiația față de tată
Art 56 Filiația față de tată
Art 57 Filiația față de tată
Art 58 Filiația față de tată
Art 59 Filiația față de tată
Art 60 Filiația față de tată
Art 61 Filiația față de tată
Art 62 Situația legală a copilului
Art 63 Situația legală a copilului
Art 64 Situația legală a copilului
Art 65 Situația legală a copilului
Art 66 Înfierea^1 )
Art 67 Înfierea^1 )
Art 68 Înfierea^1 )
Art 69 Înfierea^1 )
Reviste:
Acțiune în tăgada paternității. Acțiune în stabilirea paternității. Prescripția dreptului la acțiune la confluența normelor dreptului național și a reglementărilor Convenției Europene a Drepturilor Omului
Rolul și valoarea prezumțiilor în soluționarea procesului civil
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
;
se încarcă...