Art 57 Filiația față de tată | Codul Familiei

Acesta este un fragment din Codul Familiei din 1953. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Filiația - Filiația față de tată -
Art. 57.
- Jurisprudență, Doctrină (1)

Copilul conceput și născut în afară de căsătorie poate fi recunoscut de către tatăl său; după moartea copilului, acesta poate fi recunoscut numai dacă a lăsat descendenți firești. Jurisprudență

Recunoașterea se face prin declarație făcută la serviciul de stare civilă, fie odată cu înregistrarea nașterii, fie după această dată; recunoașterea poate fi făcută și prin înscris autentic sau prin testament. Jurisprudență, Doctrină (1)

Recunoașterea, chiar făcută prin testament, nu se poate revoca.

Acesta este un fragment din Codul Familiei din 1953. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    - când titularul dreptului la acțiune adevenit din afara căsătoriei prin efectul admiterii acțiunii în tăgada paternității soțului mamei, termenul va curge de la data rămânerii irevocabile (definitive) ahotărârii în tăgăduirea paternității [art. 60 alin. (2) Codul familiei.]; termenul de prescripție adreptului la acțiune în stabilirea paternității pornește de la data rămânerii irevocabile (definitive) ahotărârii prin care afost înlăturată filiația prezumată. Câtă vreme prezumția de paternitate asoțului mamei era operantă, copilul nu avea acces la acțiunea în stabilirea filiației din afara căsătoriei (art. 56, 57 Codul familiei.), astfel că ar fi absurd ca, în privința sa, termenul de prescripție al dreptului la acțiune să debuteze mai înainte ca însuși dreptul supus prescripției să poată fi valorificat. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Moștenirea este de două feluri – legală și testamentară (art. 650 C. civ..). Moștenirea legală constă în transmisiunea patrimoniului defunctului, potrivit legii, către persoanele, în ordinea și în cotele cantitative determinate de lege; moștenirea testamentară constă în transmisiunea patrimoniului defunctului sau a unor elemente determinate ori determinabile ale activului acestuia către moștenitori în temeiul manifestării de voință a defunctului, exprimată în legat (a se vedea și Fr. Deak, Tratat de drept succesoral, pp. 7-8). În raport cu art. 46 din Constituție, nu interesează alte dispoziții de ultimă voință ce pot figura în testament [exheredări, revocarea unui testament anterior, recunoașterea unui copil potrivit art. 48 alin. (2) sau 57 alin. (2) Codul familiei.], ci numai legatele, care sunt dispoziții cu privire la transmiterea patrimoniului defunctului sau a unor bunuri determinate din cadrul acestuia (a se vedea și Fr. Deak, Tratat de drept succesoral, p. 157). În cazul moștenirii legale, transmisiunea patrimonială este întotdeauna universală sau cu titlu universal, pe când, în cazul celei testamentare, poate fi universală (legatul universal), cu titlu universal (legatul cu titlu universal) ori poate avea ca obiect bunuri individual determinate (legatul cu titlu particular). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Familiei:
Art 47 Filiația față de mamă
Art 48 Filiația față de mamă
Art 49 Filiația față de mamă
Art 50 Filiația față de mamă
Art 51 Filiația față de mamă
Art 52 Filiația față de mamă
Art 53 Filiația față de tată
Art 54 Filiația față de tată
Art 55 Filiația față de tată
Art 56 Filiația față de tată
Art 57 Filiația față de tată
Art 58 Filiația față de tată
Art 59 Filiația față de tată
Art 60 Filiația față de tată
Art 61 Filiația față de tată
Art 62 Situația legală a copilului
Art 63 Situația legală a copilului
Art 64 Situația legală a copilului
Art 65 Situația legală a copilului
Art 66 Înfierea^1 )
Art 67 Înfierea^1 )
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...