Art 56 Filiația față de tată | Codul Familiei

Acesta este un fragment din Codul Familiei din 1953. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Filiația - Filiația față de tată -
Art. 56.
- Jurisprudență, Doctrină (2)

Filiația față de tată se stabilește, în afară de cazurile prevăzute în art. 53, prin recunoaștere sau hotărâre judecătorească.

Acesta este un fragment din Codul Familiei din 1953. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    46 O prevedere similară și-a cucerit locul în C. civ..fr. abia în urma „rescrierii” art. 310 prin Legea din 4 martie 2002. u privire la evoluția secvențială a legislației franceze în această materie, a se vedea F. Granet-Lambrechts, Filiation par procréation, în P. Murat (coord.), Droit de la famille, op. cit., p. 542-543, nr. 210.21. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Stabilirea filiației, tăgăduirea paternității sau orice altă acțiune privitoare la filiație este supusă dispozițiilor Codului civil și produce efectele prevăzute de acesta numai în cazul copiilor născuți după intrarea lui în vigoare (art. 47 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil). 
    De asemenea, potrivit dispozițiilor tranzitorii și de punere în aplicare cuprinse în art. 196 din Legea nr. 71/2011, prescripțiile începute și neîmplinite la data intrării în vigoare a Codului civil sunt și rămân supuse dispozițiilor legale care le-au instituit. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Familiei:
Art 46 Dispoziții generale
Art 47 Filiația față de mamă
Art 48 Filiația față de mamă
Art 49 Filiația față de mamă
Art 50 Filiația față de mamă
Art 51 Filiația față de mamă
Art 52 Filiația față de mamă
Art 53 Filiația față de tată
Art 54 Filiația față de tată
Art 55 Filiația față de tată
Art 56 Filiația față de tată
Art 57 Filiația față de tată
Art 58 Filiația față de tată
Art 59 Filiația față de tată
Art 60 Filiația față de tată
Art 61 Filiația față de tată
Art 62 Situația legală a copilului
Art 63 Situația legală a copilului
Art 64 Situația legală a copilului
Art 65 Situația legală a copilului
Art 66 Înfierea^1 )
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Dreptul familiei, ediția 6
;
se încarcă...