Art 53 Filiația față de tată | Codul Familiei

Acesta este un fragment din Codul Familiei din 1953. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Filiația - Filiația față de tată -
Art. 53.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

Copilul născut în timpul căsătoriei are ca tată pe soțul mamei. Jurisprudență, Reviste (1)

Copilul născut după desfacerea, declararea nulității sau anularea căsătoriei are ca tată pe fostul soț al mamei, dacă a fost conceput în timpul căsătoriei și nașterea a avut loc înainte ca mama să fi intrat într-o nouă căsătorie. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Dispozițiile art. 51. sunt aplicabile și situațiilor prevăzute în prezentul articol.

Acesta este un fragment din Codul Familiei din 1953. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    834 Alături de alți autori, ne-am exprimat în sensul că art. 53 alin. (1) și (2), reglementează două prezumții de paternitate, fiecare cu propriul temei juridic (E. Florian, Dreptul familiei, op. cit., 2010, p. 303-305; I. Albu, op. cit., p. 112; A. Ionașcu, în A. Ionașcu, M. Mureșan, M.N. Costin, V. Ursa, Filiația..., op. cit., p. 43-44; I. Brohotici, Stabilirea, tăgăduirea și contestarea paternității, Ed. Cordial Lex, Cluj-Napoca, 1994, p. 14-15). În sensul că legiuitorul a instituit o singură prezumție de paternitate a copilului din căsătorie, a se vedea: I.P. Filipescu, A.I. Filipescu, op. cit., p. 343; M. Avram., Filiația. Adopția internă și internațională, Ed. All Beck, București, 2001, p. 48; D. Lupulescu, A.-M. Lupulescu, op. cit., p. 224-225;Sc. Șerbănescu, op. cit., p. 165.
[ Mai mult... ]
 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    În ceea ce privește stabilirea filiației față de tată acopilului din căsătorie, articolul 53 C. fam. instituie prezumția de paternitate, care are caracter relativ, putând fi răsturnată în cazul în care nu corespunde realității. În redactarea sa inițială, art. 54 alin. (2) din acest act normativ permitea numai soțului mamei să introducă acțiunea în tăgada paternității. Prin D.C.C. nr. 349/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate aprevederilor art. 53 și ale art. 54 alin. (2) Codul familiei., Curtea Constituțională aconstat că dispozițiile art. 54 alin. (2) Codul familiei. sunt neconstituționale în măsura în care nu recunosc decât tatălui, iar nu și mamei și copilului născut în timpul căsătoriei, dreptul de aporni acțiunea în tăgăduirea paternității. În argumentarea deciziei, instanța constituțională aarătat și că, în măsura în care refuză recunoașterea și pentru mamă adreptului la acțiune în tăgăduirea paternității prezumate, prevederile art. 54 alin. (2) Codul familiei. contravin și dispozițiilor constituționale care consacră egalitatea dintre soți ca unul dintre principiile pe care se întemeiază instituția familiei. După modificarea realizată prin Legea nr. 288/2007, art. 54 alin. (2) Codul familiei. dispune că acțiunea în tăgăduirea paternității poate fi pornită de oricare dintre soți, precum și de către copil; ea poate fi continuată de moștenitori. Respectând principiul egalității soților, în redactarea sa actuală, textul din reglementarea privind familia instituie un termen unic de 3 ani în care poate fi introdusă acțiunea în tăgada paternității, care însă începe să curgă în mod diferit, în raport de titular (mamă, soțul mamei sau copil). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    834 Alături de alți autori, ne-am exprimat în sensul că art. 53 alin. (1) și (2), reglementează două prezumții de paternitate, fiecare cu propriul temei juridic (E. Florian, Dreptul familiei, op. cit., 2010, p. 303-305; I. Albu, op. cit., p. 112; A. Ionașcu, în A. Ionașcu, M. Mureșan, M.N. Costin, V. Ursa, Filiația..., op. cit., p. 43-44; I. Brohotici, Stabilirea, tăgăduirea și contestarea paternității, Ed. Cordial Lex, Cluj-Napoca, 1994, p. 14-15). În sensul că legiuitorul a instituit o singură prezumție de paternitate a copilului din căsătorie, a se vedea: I.P. Filipescu, A.I. Filipescu, op. cit., p. 343; M. Avram., Filiația. Adopția internă și internațională, Ed. All Beck, București, 2001, p. 48; D. Lupulescu, A.-M. Lupulescu, op. cit., p. 224-225;Sc. Șerbănescu, op. cit., p. 165.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Familiei:
Art 43 Desfacerea căsătoriei
Art 44 Desfacerea căsătoriei
Art 45 Dispoziții generale
Art 46 Dispoziții generale
Art 47 Filiația față de mamă
Art 48 Filiația față de mamă
Art 49 Filiația față de mamă
Art 50 Filiația față de mamă
Art 51 Filiația față de mamă
Art 52 Filiația față de mamă
Art 53 Filiația față de tată
Art 54 Filiația față de tată
Art 55 Filiația față de tată
Art 56 Filiația față de tată
Art 57 Filiația față de tată
Art 58 Filiația față de tată
Art 59 Filiația față de tată
Art 60 Filiația față de tată
Art 61 Filiația față de tată
Art 62 Situația legală a copilului
Art 63 Situația legală a copilului
Reviste:
Analiză de ansamblu și unele observații critice privind familia și căsătoria în reglementarea Noului Cod civil
Opinii privind timpul legal al concepțiunii și prezumțiile de paternitate în reglementarea Codului civil
Unele aspecte critice sau controversate în legislația și doctrina românească din domeniul dreptului familiei
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...