Art 48 Filiația față de mamă | Codul Familiei

Acesta este un fragment din Codul Familiei din 1953. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Filiația - Filiația față de mamă -
Art. 48.
-

Dacă nașterea nu a fost înregistrată în registrul de stare civilă ori dacă copilul a fost trecut în registrul de stare civilă ca născut din părinți necunoscuți, mama poate recunoaște pe copil.

Recunoașterea se poate face fie prin declarație la serviciul de stare civilă, fie printr-un înscris autentic, fie prin testament. Doctrină (1)

Recunoașterea, chiar făcută prin testament, nu se poate revoca. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Familiei din 1953. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Moștenirea este de două feluri – legală și testamentară (art. 650 C. civ..). Moștenirea legală constă în transmisiunea patrimoniului defunctului, potrivit legii, către persoanele, în ordinea și în cotele cantitative determinate de lege; moștenirea testamentară constă în transmisiunea patrimoniului defunctului sau a unor elemente determinate ori determinabile ale activului acestuia către moștenitori în temeiul manifestării de voință a defunctului, exprimată în legat (a se vedea și Fr. Deak, Tratat de drept succesoral, pp. 7-8). În raport cu art. 46 din Constituție, nu interesează alte dispoziții de ultimă voință ce pot figura în testament [exheredări, revocarea unui testament anterior, recunoașterea unui copil potrivit art. 48 alin. (2) sau 57 alin. (2) Codul familiei.], ci numai legatele, care sunt dispoziții cu privire la transmiterea patrimoniului defunctului sau a unor bunuri determinate din cadrul acestuia (a se vedea și Fr. Deak, Tratat de drept succesoral, p. 157). În cazul moștenirii legale, transmisiunea patrimonială este întotdeauna universală sau cu titlu universal, pe când, în cazul celei testamentare, poate fi universală (legatul universal), cu titlu universal (legatul cu titlu universal) ori poate avea ca obiect bunuri individual determinate (legatul cu titlu particular). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Familiei:
Art 38 Desfacerea căsătoriei
Art 39 Desfacerea căsătoriei
Art 40 Desfacerea căsătoriei
Art 41 Desfacerea căsătoriei
Art 42 Desfacerea căsătoriei
Art 43 Desfacerea căsătoriei
Art 44 Desfacerea căsătoriei
Art 45 Dispoziții generale
Art 46 Dispoziții generale
Art 47 Filiația față de mamă
Art 48 Filiația față de mamă
Art 49 Filiația față de mamă
Art 50 Filiația față de mamă
Art 51 Filiația față de mamă
Art 52 Filiația față de mamă
Art 53 Filiația față de tată
Art 54 Filiația față de tată
Art 55 Filiația față de tată
Art 56 Filiația față de tată
Art 57 Filiația față de tată
Art 58 Filiația față de tată
Reviste:
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...