Art 113 Tutela minorului | Codul Familiei

Acesta este un fragment din Codul Familiei din 1953. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Ocrotirea minorului - Tutela minorului -
Art. 113.
- Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

În cazul în care ambii părinți fiind morți, necunoscuți, decăzuți din drepturile părintești, puși sub interdicție, dispăruți ori declarați morți, copilul este lipsit de îngrijirea ambilor părinți precum, și în cazul prevăzut de art. 85, copilul va fi pus sub tutelă.

Acesta este un fragment din Codul Familiei din 1953. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Pe calea reprezentării participă la activitatea judiciară persoanele lipsite total de capacitate de exercițiu, adică minorii sub 14 ani, precum și persoanele puse sub interdicție. În cazul minorilor funcționează reprezentarea legală în conformitate cu dispozițiile Codului familiei. Astfel, potrivit art. 105 alin. (1) Codul familiei., minorii sunt reprezentați prin părinții lor, iar în lipsa acestora, astfel cum precizează art. 113 din același cod, prin tutore. Persoana pusă sub interdicție va fi reprezentată de tutorele desemnat de autoritatea competentă. Până la soluționarea cererii de punere sub interdicție, conform procedurii prevăzute de lege, autoritatea tutelară poate numi un curator pentru reprezentarea persoanei incapabile. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    365 Sub imperiul vechii reglementări, conținută de art. 113 Codul familiei., modificat de art. 40 din Legea nr. 272/2004, republicată, care avea un conținut similar celui al art. 110 C. civ.., s-a propus clasificarea situațiilor în care se poate institui tutele după două criterii: criteriul duratei lor în timp și criteriul rolului părinților în apariția sau menținerea lor.
Potrivit criteriului duratei, situațiile pot fi exclusiv permanente, permanente sau temporare, după caz și situații care pot fi numai temporare. Este exclusiv permanentă situația în care ambii părinți au decedat. Este temporară situația în care decăderea din drepturile părintești afost dispusă ca pedeapsă complementară sau accesorie. Toate celelalte situații pot fi, în funcție de împrejurări, permanente sau temporare.
După cel de al doilea criteriu, situațiile sunt exclusiv imputabile părinților și situații care, în funcție de împrejurări, pot fi, după caz, obiective sau imputabile părinților. Sunt exclusiv imputabile părinților decăderea din drepturile părintești și condamnarea acestora la pedeapsa interzicerii drepturilor părintești. Toate celelalte situații pot fi sau nu imputabile părinților.A se vedea Th. Bodoașcă, Contribuții la studiul condițiilor în care poate fi instituită tutela copilului în reglementarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, în Dreptul nr. 3/2005, p. 57. [ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Familiei:
Art 103 Drepturile și îndatoririle părinților față de copii și minori
Art 104 Drepturile și îndatoririle părinților față de copii și minori
Art 105 Drepturile și îndatoririle părinților față de copii și minori
Art 106 Drepturile și îndatoririle părinților față de copii și minori
Art 107 Drepturile și îndatoririle părinților față de copii și minori
Art 108 Drepturile și îndatoririle părinților față de copii și minori
Art 109 Drepturile și îndatoririle părinților față de copii și minori
Art 110 Drepturile și îndatoririle părinților față de copii și minori
Art 111 Drepturile și îndatoririle părinților față de copii și minori
Art 112 Drepturile și îndatoririle părinților față de copii și minori
Art 113 Tutela minorului
Art 114 Tutela minorului
Art 115 Tutela minorului
Art 116 Tutela minorului
Art 117 Tutela minorului
Art 118 Tutela minorului
Art 119 Tutela minorului
Art 120 Tutela minorului
Art 121 Tutela minorului
Art 122 Tutela minorului
Art 123 Tutela minorului
Reviste:
Accident rutier. încetarea procesului penal ca urmare a împăcării părților. Acțiune în despăgubiri formulată împotriva asigurătorului. Vătămare corporală. Daune materiale. Prejudiciu eventual. Condiții
Opinii privind exercitarea exclusivă a autorității părintești în cazul decesului unuia dintre părinți
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
;
se încarcă...