Art 112 Drepturile și îndatoririle părinților față de copii și minori | Codul Familiei

Acesta este un fragment din Codul Familiei din 1953. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Ocrotirea minorului - Drepturile și îndatoririle părinților față de copii și minori -
Art. 112.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Instanța judecătorească va reda părintelui decăzut din drepturile părintești exercițiul acestor drepturi, dacă au încetat împrejurările care au dus la decădere, astfel încât, prin redarea acestor drepturi, creșterea, educarea, învățătura, pregătirea profesională și interesele patrimoniale ale copilului nu mai sunt în primejdie.

Acesta este un fragment din Codul Familiei din 1953. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Acestui punct de vedere is-a obiectat că dispoziția legală citată se referă la primejduirea sănătății sau adezvoltării fizice acopilului, aeducării și pregătirii sale profesionale, prin felul de exercitare adrepturilor părintești, prin purtare abuzivă sau prin neglijență gravă în îndeplinirea îndatoririlor de părinte, fără ase distinge între exercițiul acelor drepturi și îndatoriri care privesc persoana copilului și cele care privesc bunurile sale. Mai mult, prevederile art. 112 Codul familiei., reglementând redarea exercițiului drepturilor părintești părintelui decăzut, se refereau expres și la situația în care au încetat împrejurările care au condus la decădere, astfel încât interesele patrimoniale ale copilului nu mai sunt primejduite. Concluzia autorului acestei opinii afost în sensul că și săvârșirea de greșeli și abuzuri de către părinți în exercitarea drepturilor și îndatoririlor părintești cu privire la bunurile copilului poate atrage sancțiunea decăderii din drepturile părintești363. 
    363 Al. Bacaci, Precizări privind instituția ocrotirii părintești, loc. cit., p. 60-61.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Familiei:
Art 102 Drepturile și îndatoririle părinților față de copii și minori
Art 103 Drepturile și îndatoririle părinților față de copii și minori
Art 104 Drepturile și îndatoririle părinților față de copii și minori
Art 105 Drepturile și îndatoririle părinților față de copii și minori
Art 106 Drepturile și îndatoririle părinților față de copii și minori
Art 107 Drepturile și îndatoririle părinților față de copii și minori
Art 108 Drepturile și îndatoririle părinților față de copii și minori
Art 109 Drepturile și îndatoririle părinților față de copii și minori
Art 110 Drepturile și îndatoririle părinților față de copii și minori
Art 111 Drepturile și îndatoririle părinților față de copii și minori
Art 112 Drepturile și îndatoririle părinților față de copii și minori
Art 113 Tutela minorului
Art 114 Tutela minorului
Art 115 Tutela minorului
Art 116 Tutela minorului
Art 117 Tutela minorului
Art 118 Tutela minorului
Art 119 Tutela minorului
Art 120 Tutela minorului
Art 121 Tutela minorului
Art 122 Tutela minorului
Reviste:
3. Răspunderea părinților pentru neîndeplinirea îndatoririlor părintești în condițiile incidenței Codului civil.
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
;
se încarcă...