Reguli generale pentru forma testamentelor | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 1864. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

DESPRE DONATIUNI INTRE VII SI DESPRE TESTAMENTE - Despre dispozitiile testamentare -
Sectiunea I
Reguli generale pentru forma testamentelor

Art. 856. - Jurisprudență

Orice persoana este capabila de a face testament, daca nu este poprita de lege.

Art. 857. - Jurisprudență, Reviste (1)

Doua sau mai multe persoane nu pot testa prin acelasi act, una in favoarea celeilalte, sau in favoarea unei a treia persoane.

Art. 858. - Jurisprudență

Un testament poate fi sau olograf, sau facut prin act autentic, sau in forma mistica.

A se vedea si:

- Legea nr. 66 din 3 iulie 1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din Romania in societate bancara pe actiuni publicata in Monitorul Oficial nr. 140 din 5 iulie 1996;

Art. 859. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Testamentul olograf nu este valabil decat cand este scris in tot, datat si subsemnat de mana testatorului.

Art. 860. - Jurisprudență

Testamentul autentic este acela care s-a adeverit de judecatoria competenta.

A se vedea si:

- Legea nr. 36 din 12 mai 1995 - Legea notarilor publici si a activitatii notariale - publicata in Monitorul Oficial nr. 92 din 16 mai 1995.

Art. 861-863. - Jurisprudență

(Abrogate prin Legea nr. 358 din 3 iulie 1944 pentru autentificarea si legalizarea inscrisurilor, pentru investirea cu data certa si legalizarea copiilor de pe inscrisuri). Jurisprudență

Art. 864. - Jurisprudență

Cand testatorul va voi sa faca un testament mistic sau secret, trebuie neaparat sa-l iscaleasca, sau ca l-a scris el insusi, sau ca a pus pe altul a-l scrie.

Hartia in care s-au scris dispozitiile testatorului sau hartia care serveste de plic, de va fi, se va strange si se va sigila.

Testatorul va prezenta judecatoriei competente testamentul strans si pecetluit, precum s-a zis, sau il va strange si-l va pecetlui inaintea judecatoriei. Testatorul va declara ca dispozitiile din acea hartie este testamentul sau, scris si iscalit de el insusi, sau scris de altul si iscalit de testator.

Cand testatorul, din cauza de boala, va fi in neposibilitate fizica de a se prezenta inaintea judecatoriei, atunci prezentarea testamentului, pecetluirea lui si declaratia susmentionata, se vor face inaintea judecatorului, numit de judecatorie pentru acest sfarsit.

Judecatoria, sau judecatorul numit, va face actul de subscriptie*) pe hartia in care s-a scris testamentul, sau pe hartia care serveste de plic.

Acest act se va subscrie atat de testator, cat si de judecatorie sau judecator.

Toata lucrarea de mai sus nu va putea fi intrerupta de nici o alta operatie; cand testatorul, din o cauza posterioara subsemnarii testamentului, va declara ca nu poate subsemna subscriptia*), aceasta declaratie se va trece in subscriptie.

*) Proces verbal de suprascriere.

Art. 865. - Jurisprudență

Acei care nu stiu sau care nu pot citi si scrie nu pot face testament in forma mistica.

Art. 866. - Jurisprudență

Cand testatorul nu poate vorbi, dar stie a scrie, atunci declaratia ca testamentul este al sau o va face in scris in capul actului de subscriptie*) inaintea judecatorului numit, sau inaintea judecatoriei.

Judecatoria sau judecatorul numit va constata in actul de subscriptie*) declaratia testatorului.

*) Proces verbal de suprascriere.

Art. 867. -

In cazurile cand se numeste un judecator, el va comunica procesul sau verbal judecatoriei, care va legaliza actul de subscriptie sau testamentul.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 1864. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    În speță însă, nulitatea testamentului, calificat prin interpretare ca olograf, era dată de încălcarea dispozițiilor art. 859 C. civ.., deoarece nu afost scris în întregime și apoi datat de către defunct, considerente pentru care, cu substituirea motivării, instanța de recurs1 amenținut soluția instanței de fond de invalidare atestamentului. 
    1 C.A. Suceava, secția civilă, decizia nr. 1072/1998 (nepublicată).
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Despre impartirea succesiunii
Despre raporturi
Despre plata datoriilor
Despre efectele impartelii si despre garantia partilor
Despre desfiintarea sau resciziunea*) impartelii
Despre imparteala facuta de atat, de mama sau de alti ascendenti intre descendentii lor
Despre forma si efectele donatiunilor intre vii
Despre cazurile in care donatiunile se pot revoca
Despre partea disponibila a bunurilor
Despre reductiunea donatiunilor si a legatelor
Reguli generale pentru forma testamentelor
Despre regulile speciale asupra formelor catorva testamente
Despre institutia de mostenitori si despre legate in genere
Despre legatul universal
Despre legatele unei fractiuni de mostenire
Despre legatele singulare
Despre executorii testamentari
Despre revocarea testamentelor si despre caducitatea lor
Despre capacitatea partilor contractante
Despre consimtamant
Despre obiectul conventiilor
Reviste:
Forma instrumentelor de planificare succesorală și a actelor de opțiune succesorală din perspectiva dreptului internațional privat
Doctrină:
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
;
se încarcă...