Despre regulile speciale asupra formelor catorva testamente | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 1864. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

DESPRE DONATIUNI INTRE VII SI DESPRE TESTAMENTE - Despre dispozitiile testamentare -
Sectiunea II
Despre regulile speciale asupra formelor catorva testamente

Art. 868. - Jurisprudență

Testamentele militarilor si ale indivizilor intrebuintati in armata sunt in orice tara valabil facute in prezenta unui cap de batalion sau de escadron, sau in prezenta oricarui alt ofiter superior, asistat de doi martori, sau in prezenta a doi comisari de razboi, sau in prezenta unui din comisari asistat de doi martori.

A se vedea nota de la art. 874.

Art. 869. - Jurisprudență

Sunt asemenea, daca testatorul este bolnav sau ranit, valabil facute in prezenta capului ofiterului de sanatate asistat de comandantul militar, insarcinat cu politia ospiciului.

A se vedea nota de la art. 810, cu privire la ofiteri de sanatate. In prezent art. 869 trebuie inteles ca se refera la medicul militar sef al spitalului.

Art. 870. -

Dispozitiile articolelor precedente nu sunt admisibile decat in privinta acelor ce sunt in expeditie militara, sau in cuartier, sau in garnizoana afara din teritoriul roman, sau prizonieri la inamici, fara ca cei ce sunt in cuartier sau in garnizoana inauntrul tarii sa poata profita de aceasta latitudine, de nu se gasesc in o cetate asediata, sau in alte locuri ale caror porti sa fie inchise si comunicatiile intrerupte din cauza razboiului.

Art. 871. -

Testamentul facut in forma mai sus aratata este nul dupa sase luni de la intoarcerea testatorului intr-un loc unde are libertatea de a testa cu formele ordinare.

Art. 872. -

Testamentul facut intr-un loc care este scos din comunicatie din cauza ciumei sau altei boli contagioase, se poate face inaintea unui membru al consiliului municipal, asistat de doi martori.

Pentru notiunea de consilier municipal, a se vedea Legea administratiei publice locale nr. 69/1991 republicata in Monitorul Oficial nr. 79 din 18 aprilie 1996.

Art. 873. -

Testamentul mentionat in articolul precedent este nul dupa trecerea de sase luni de la deschiderea comunicatiilor cu locul unde se gaseste testatorul, sau dupa sase luni de la trecerea sa intr-un loc unde comunicatiile nu sunt intrerupte.

Art. 874. -

Testamentele facute pe mare in timp de voiaj sunt valabile:

Pe corabii si alte bastimente ale tarii, cand sunt facute in prezenta ofiterului comandant al bastimentului, sau in lipsa-i in prezenta acelui ce-l inlocuieste dupa ordinea serviciului, insa si unul si altul asistati de ofiterul de administratie, sau de ofiterul ce indeplineste functiunile acestuia.

Pe bastimentele de comert, cand sunt facute in prezenta scribului bastimentului sau in prezenta acelui ce-l inlocuieste, insa si unul si altul asistati de capitanul sau de patronul, sau in lipsa-le, de acei ce-i inlocuiesc.

In toate cazurile, functionarii in prezenta caror se fac aceste testamente vor fi asistati de catre doi martori.

Termenii folositi in art. 874 si urm. pentru desemnarea functiilor la care se refera aceste dispozitii nu mai sunt in concordanta, in cea mai mare parte, cu functiile si denumirile legale in vigoare.

Art. 875. -

Pe bastimentele statului, testamentul capitanului, sau acela al ofiterului insarcinat cu administratia, pe bastimentele de comert, testamentul capitanului, al patronului, sau al scribului se pot face in prezenta acelora ce, in ordinea serviciului, vin dupa dansii, conformandu-se pentru celelalte formalitati cu dispozitiile articolului precedent.

Art. 876. - Jurisprudență

In toate cazurile, testamentele mentionate in cele doua articole precedente se vor face fiecare in doua exemplare originale.

Art. 877. -

Daca bastimentul intra intr-un port strain, unde se gaseste un agent d-ai tarii, functionarii, in prezenta carora s-a facut testamentul, sunt datori sa depuna unul din exemplarele originale, inchis si pecetluit in mainile acestui agent, care-l va trimite Ministerului de Interne, spre a fi inaintat la grefa judecatoriei domiciliului testatorului.

Art. 878. -

Dupa intoarcerea bastimentului in tara, fie in portul armamentului*), fie in orice alt port, cele doua exemplare originale ale testamentului inchise si pecetluite sau exemplarul original ramas, daca dupa articolul precedent celalalt a fost depus in cursul voiajului, vor fi date la biroul comandantului de port**), care le va trimite fara intarziere Ministerului de Interne, ce va face depozitul conform articolului precedent.

*) Portul de inscriere al vasului.

**) Organ portuar.

Art. 879. -

Se va inscrie pe marginea rolului bastimentului*) numele testatorului, mentionandu-se despre remiterea originalelor testamentului in mainile agentului, sau la biroul comandantului de port**).

*) Rolul de echipaj.

**) Organ portuar.

Art. 880. -

Testamentul nu va fi reputat ca facut pe mare, desi s-ar fi facut in cursul voiajului, daca in timpul in care s-a fost facut, bastimentul s-ar fi apropiat de un tarm strain unde s-ar afla un agent al Romaniei. In acest caz testamentul nu este valabil decat daca s-a facut dupa formele prescrise de legea Romaniei, sau dupa acelea intrebuintate in tara unde a fost facut.

Art. 881. -

Dispozitiile de mai sus se aplica si la testamentele pasagerilor, care nu fac parte din echipaj.

Art. 882. -

Testamentul facut pe mare cu formele articolului 874 nu este valabil decat daca testatorul moare pe mare, sau dupa trei luni de la intoarcerea lui pe uscat, intr-un loc unde ar fi putut sa-l refaca cu formele ordinare.

Art. 883. -

Testamentul facut pe mare nu va putea cuprinde nici o dispozitie in favoarea ofiterilor bastimentului, daca dansii nu sunt rude cu testatorul.

Art. 884. -

Testamentele cuprinse in articolele precedente ale prezentei sectiuni vor fi subscrise de testatori si de ofiterii publici, in prezenta caror s-au facut.

Daca testatorul declara ca nu stie sau nu poate subscrie, se face mentiune de declaratia sa si de cauza ce l-a impiedicat de a subscrie.

In cazurile in care se cere asistenta de doi martori, testamentul va fi subscris cel putin de unul dintr-insii si se va face mentiune de cauza ce a impiedicat pe celalalt de a subscrie.

Art. 885. - Jurisprudență, Reviste (1)

Romanul ce s-ar afla in tara straina va putea face testamentul sau, sau in forma olografa, sau in forma autentica intrebuintata in locul unde se face testamentul.

Vezi nota de la art. 802.

Art. 886. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Formalitatile la care sunt supuse deosebitele testamente prin dispozitiile prezentei sectiuni si acelea ale sectiunii precedente se vor observa sub pedeapsa de nulitate.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 1864. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    Acest punct de vedere este greșit, deoarece nulitatea absolută, prescrisă de art. 886 C. civ.., are în vedere formele exterioare, prescrise de Titlul II, Capitolul V, Secțiunea aII-a, în care poate fi redactat testamentul, iar nu cerința unor anumiți termeni sacramentali, prin care trebuie să se exprime testatorul4. Aceasta înseamnă că, în conținutul testamentului, testatorul poate să-și exprime voința în orice termeni care, dacă nu sunt clari și preciși, sunt supuși puterii de interpretare ajudecătorului. El este obligat să afle adevărata intenție atestatorului, folosind conținutul testamentului și chiar acte și împrejurări exterioare acestuia5. După cum s-a arătat, osimplă confuzie de termeni, cum ar fi faptul că testatorul aîntrebuințat cuvântul „donație” în loc de „legat” nu atrage, după sine, nulitatea testamentului6. 
    4 C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, Tratat de drept civil român, vol. III, București, p. 873. 
    5 Idem, vol. III, p. 873, 874. 
    6 Idem, vol. III, p. 876, 877.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Despre raporturi
Despre plata datoriilor
Despre efectele impartelii si despre garantia partilor
Despre desfiintarea sau resciziunea*) impartelii
Despre imparteala facuta de atat, de mama sau de alti ascendenti intre descendentii lor
Despre forma si efectele donatiunilor intre vii
Despre cazurile in care donatiunile se pot revoca
Despre partea disponibila a bunurilor
Despre reductiunea donatiunilor si a legatelor
Reguli generale pentru forma testamentelor
Despre regulile speciale asupra formelor catorva testamente
Despre institutia de mostenitori si despre legate in genere
Despre legatul universal
Despre legatele unei fractiuni de mostenire
Despre legatele singulare
Despre executorii testamentari
Despre revocarea testamentelor si despre caducitatea lor
Despre capacitatea partilor contractante
Despre consimtamant
Despre obiectul conventiilor
Despre cauza conventiilor
Reviste:
Izvoarele dreptului internațional privat
Doctrină:
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
;
se încarcă...