Despre modul stingerii servitutilor | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 1864. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

DESPRE SERVITUTI - Despre servitutile stabilite prin faptul omului -
Sectiunea IV
Despre modul stingerii servitutilor

Art. 636. - Jurisprudență

Servitutile inceteaza cand lucrurile se gasesc in astfel de stare, incat servitutea nu se poate exercita.

Art. 637. - Jurisprudență

Ele renasc daca lucrurile sunt restabilite intr-un chip incat servitutile sa se poata exercita, afara numai de nu ar fi trecut un spatiu de timp indestulator spre a se putea presupune ca s-a desfiintat servitutea, dupa cum se zice la art. 640.

Art. 638. - Jurisprudență

Orice servitute este stinsa cand fondul catre care este datorita si acela ce o datoreste cad in aceeasi mana.

Art. 639. - Jurisprudență

Servitutea este stinsa prin neuz in curs de 30 ani.

Art. 640. - Jurisprudență, Reviste (1)

Acesti treizeci de ani se numara dupa osebite feluri de servituti, sau din ziua de cind a incetat de a se folosi de dansa cand este vorba de servituti necontinue, sau din ziua de cand s-a facut un act contrar servitutii continue.

Art. 641. - Jurisprudență, Reviste (1)

Modul servitutii se poate prescrie ca si servitutea si cu acelasi chip.

Art. 642. - Jurisprudență

Daca proprietatea in folosul carei s-a stabilit servitutea este a mai multor coproprietari, intrebuintarea din partea unuia popreste prescriptia in privinta celorlalti.

Dispozitia art. 642 este deopotriva aplicabila si in cazul proprietatii comune in devalmasie.

Art. 643. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Daca dintre coproprietari se gaseste unul in contra carui prescriptia nu s-a putut aplica, precum un minor, acela pastreaza dreptul tuturor celorlalti coproprietari.

A se vedea nota de la art. 642.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 1864. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    Asigurarea bunei vecinătăți este consacrată constituțional ca obligație corelativă dreptului de proprietate [art. 44 alin. (6)]. Raporturile juridice ce derivă din această obligație și inconvenientele ce le sunt proprii au fost avute în vedere de Codul civil din 1864, dar, astfel cum s-a arătat, ele sunt specifice societăților europene din acele vremuri1. Nu mai puțin, reglementarea lor are un caracter asimetric și dispers, susceptibilă însă de sistematizări și categorisiri. Numite restricții, ele au fost împărțite, mai semnificativ, în: restrângeri aduse dreptului de proprietate (îngrădirile definite impropriu de Codul civil, ca servituți naturale și servituți legale, precum și servituțile aeronautice), servituți propriu-zise (art. 620-643 C. civ..), obligații de toleranță (constituite cu titlu de drepturi de creanță) și obligații propter rem legale sau convenționale (sarcinile aflate la limita între drepturile reale și drepturile de creanță); mai succint, în restricții care impun: fie o abținere, fie o prestațiune activă, fie o reparație2. 
    1 I. Albu, Privire generală asupra raporturilor de vecinătate, în RRD nr. 8/1984, p. 30. 
    2 A. Colin, H. Capitant, op. cit., p. 966.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Despre obligatiile uzufructuarului
Despre stingerea uzufructului
Despre zidul si santul comun
Despre distanta si lucrarile intermediare cerute pentru oarecare constructii
Despre vederea in proprietatea vecinului
Despre picatura stresinilor
Despre dreptul de trecere
Despre osebite feluri de servituti ce se pot stabili asupra bunurilor
Despre modul cu care se stabilesc servitutile
Despre drepturile proprietarului fondului caruia se cuvine servitutea
Despre modul stingerii servitutilor
Dispozitii generale
Sectiunea II
Succesiunile deferite descendentilor
Despre succesiunile deferite ascendentilor
Despre succesiunile colaterale
Despre drepturile copiilor naturali asupra bunurilor mamei lor si despre succesiunea copiilor naturali morti fara posteritate
Despre succesiunea sotului supravietuitor si despre a statului
Despre dreptul de mostenire al femeii cand se afla in concurenta cu descendentii sau alte rude care sunt chemate dupa legi la succesiunea sotului ei mort
Despre acceptare
Despre renuntarea la succesiune *)
Reviste:
Considerații asupra neuzului dezmembrămintelor dreptului de proprietate în reglementarea Codului civil
Proprietatea și contractul din perspectivă istorică
Doctrină:
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
;
se încarcă...