Despre institutia de mostenitori si despre legate in genere | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 1864. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

DESPRE DONATIUNI INTRE VII SI DESPRE TESTAMENTE - Despre dispozitiile testamentare -
Sectiunea III
Despre institutia de mostenitori si despre legate in genere

Art. 887. - Jurisprudență

Se poate dispune prin testament de toata sau de o fractiune din starea cuiva, sau de unul sau mai multe obiecte determinate.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 1864. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Despre plata datoriilor
Despre efectele impartelii si despre garantia partilor
Despre desfiintarea sau resciziunea*) impartelii
Despre imparteala facuta de atat, de mama sau de alti ascendenti intre descendentii lor
Despre forma si efectele donatiunilor intre vii
Despre cazurile in care donatiunile se pot revoca
Despre partea disponibila a bunurilor
Despre reductiunea donatiunilor si a legatelor
Reguli generale pentru forma testamentelor
Despre regulile speciale asupra formelor catorva testamente
Despre institutia de mostenitori si despre legate in genere
Despre legatul universal
Despre legatele unei fractiuni de mostenire
Despre legatele singulare
Despre executorii testamentari
Despre revocarea testamentelor si despre caducitatea lor
Despre capacitatea partilor contractante
Despre consimtamant
Despre obiectul conventiilor
Despre cauza conventiilor
Dispozitii generale
;
se încarcă...