Art 978 Despre interpretarea conventiilor | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 1864. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Despre efectul conventiilor - Despre interpretarea conventiilor -
Art. 978.
- Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

Cand o clauza este primitoare de doua intelesuri, ea se interpreteaza in sensul ce poate avea un efect, iar nu in acela ce n-ar putea produce nici unul.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 1864. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    5 D. Chirică, Regimul juridic al revendicării imobilelor preluate de stat fără titlu de la subdobânditorii care se prevalează de buna lor credință la data cumpărării, în Dreptul nr. 1/2002, p. 65-66. 
    1 A se vedea: Y, Eminescu, Interpretarea normelor de drept civil în Tratat de drept civil, vol. I, Partea generală, de Tr. Ionașcu ș.a., Ed. Academiei, București 1967, p. 144; Gh. Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, ed. a VI-a (revăzută și adăugită de M. Nicolae, P. Trușcă), Ed. Șansa, București, 1999, p. 71; Gh. Boroi, Drept civil. Partea Generală. Persoanele, Ed. All Beck, București, 2001, p. 34. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 968 Despre cauza conventiilor
Art 969 Dispozitii generale
Art 970 Dispozitii generale
Art 971 Dispozitii generale
Art 972 Dispozitii generale
Art 973 Despre efectul conventiilor in privinta persoanelor a treia
Art 974 Despre efectul conventiilor in privinta persoanelor a treia
Art 975 Despre efectul conventiilor in privinta persoanelor a treia
Art 976 Despre efectul conventiilor in privinta persoanelor a treia
Art 977 Despre interpretarea conventiilor
Art 978 Despre interpretarea conventiilor
Art 979 Despre interpretarea conventiilor
Art 980 Despre interpretarea conventiilor
Art 981 Despre interpretarea conventiilor
Art 982 Despre interpretarea conventiilor
Art 983 Despre interpretarea conventiilor
Art 984 Despre interpretarea conventiilor
Art 985 Despre interpretarea conventiilor
Art 986 Despre cvasi-contracte
Art 987 Despre cvasi-contracte
Art 988 Despre cvasi-contracte
Reviste:
Conversiunea actului juridic civil. Probleme teoretice și practice în sistemul juridic românesc și în dreptul privat comparat
7. Arbitraj. Clauză compromisorie alternativă. Nulitate. Exercitarea opțiunii asupra competenței
Contract de consignație. Denunțarea unilaterală abuzivă a contractului de către consignatar. Consecințe
Acțiune în constatare. Autoritate de lucru judecat. Aplicarea în timp a legii civile. Abuzul de drept apt să determine atragerea răspunderii civile delictuale. Garanție reală versus garanție personală/Action for declaration. Res judicata. Application of civil law over time. Abuse of right able to determine civil liability. Real security versus personal security
Drepturi pretinse de salariați din profitul societății angajatoare. Interpretarea clauzei din contractul colectiv de muncă aplicabil la nivel de unitate. Admitere recurs
Contract de vânzare-cumpărare acțiuni afectat de o dublă condiție rezolutorie. Clauze îndoielnice. Interpretare
Contract nenumit. Eroare asupra naturii actului. Constatare de oficiu. Limitele învestirii instanței. Asistență juridică acordată părții pe tot parcursul litigiului. Consecințe
Doctrină:
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
;
se încarcă...