Art 977 Despre interpretarea conventiilor | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 1864. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Despre efectul conventiilor - Despre interpretarea conventiilor -
Art. 977.
- Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (18), Doctrină (3)

Interpretarea contractelor se face dupa intentia comuna a partilor contractante, iar nu dupa sensul literal al termenilor.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 1864. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    465 Aceasta este ideea care se degajă și din cuprinsul deciziei nr. 754/1998 pronunțate de Curtea Supremă de Justiție, Secția de contencios administrativ și fiscal și publicate în Dreptul nr. 12/1998, p. 154. Subliniem însă că în cuprinsul deciziei se precizează că dobânditorul construcției este îndreptățit la atribuirea în proprietate asupra întregii suprafețe de teren avute în vedere de părți la încheierea contractului și folosită apoi de dobânditor, fără a se face însă referire la împrejurarea dacă această atribuire se va face din terenuri cooperativizate sau din terenuri trecute în proprietatea statului.
[ Mai mult... ]
 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Potrivit art. 977 C. civ.., contractul trebuie calificat după intenția comună apărților, iar nu după sensul literal al termenilor folosiți. În cazul în care contractul nu este calificat prin însăși denumirea sa, ori această denumire nu corespunde naturii reale acontractului, acesta va fi calificat în funcție de modalitățile de executare, natura obligației principale, activitatea predominantă apărților și orice alte elemente relevante. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Potrivit art. 977 C. civ.., contractul trebuie calificat după intenția comună apărților, iar nu după sensul literal al termenilor folosiți. În cazul în care contractul nu este calificat prin însăși denumirea sa, ori această denumire nu corespunde naturii reale acontractului, acesta va fi calificat în funcție de modalitățile de executare, natura obligației principale, activitatea predominantă apărților și orice alte elemente relevante. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 967 Despre cauza conventiilor
Art 968 Despre cauza conventiilor
Art 969 Dispozitii generale
Art 970 Dispozitii generale
Art 971 Dispozitii generale
Art 972 Dispozitii generale
Art 973 Despre efectul conventiilor in privinta persoanelor a treia
Art 974 Despre efectul conventiilor in privinta persoanelor a treia
Art 975 Despre efectul conventiilor in privinta persoanelor a treia
Art 976 Despre efectul conventiilor in privinta persoanelor a treia
Art 977 Despre interpretarea conventiilor
Art 978 Despre interpretarea conventiilor
Art 979 Despre interpretarea conventiilor
Art 980 Despre interpretarea conventiilor
Art 981 Despre interpretarea conventiilor
Art 982 Despre interpretarea conventiilor
Art 983 Despre interpretarea conventiilor
Art 984 Despre interpretarea conventiilor
Art 985 Despre interpretarea conventiilor
Art 986 Despre cvasi-contracte
Art 987 Despre cvasi-contracte
Reviste:
Determinarea obiectului jurisdicției muncii. Natura unor litigii și competența de soluționare a acestora. Sinteză de practică judiciară
Excepție de neexecutare a contractului. Condiții
Impreviziunea în noul Cod civil
Drept de autor. Operă derivată. Filme de animație. Producător al unei opere audiovizuale. Artiști interpreți
Efectele multivalente ale contractelor mixte. Note de jurisprudență
7. Arbitraj. Clauză compromisorie alternativă. Nulitate. Exercitarea opțiunii asupra competenței
Imposibilitatea formulării unei excepții de neexecutare a contractului direct în calea de atac
Contract de subagent. Drepturile și obligațiile subagentului în raport cu agentul. Consecințe
Contract de consignație. Denunțarea unilaterală abuzivă a contractului de către consignatar. Consecințe
Buna-credință. Unul dintre fundamentele juridice ale teoriei impreviziunii
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
;
se încarcă...