Art 974 Despre efectul conventiilor in privinta persoanelor a treia | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 1864. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Despre efectul conventiilor - Despre efectul conventiilor in privinta persoanelor a treia -
Art. 974.
- Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (4)

Creditorii pot exercita toate drepturile si actiunile debitorului lor, afara de acelea care ii sunt exclusiv personale.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 1864. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    În speță, titularul acțiunii era statul, deoarece pădurea din litigiu era încă în patrimoniul acestuia, întrucât reclamanții nu aveau constituit dreptul lor – prin eliberarea titlului de proprietate și punerea în posesiune – rezultă că nu aveau întrunită nici condiția de legitimatio ad causam de titular al dreptului din raportul juridic dedus judecății, ceea ce justifică soluția respingerii acțiunii (pentru lipsa de calitate procesuală). Numai că dreptul reclamanților era în curs de constituire, sub forma unui drept eventual care în opinia generală, se bucură de un început de protecție juridică2. Este vorba de recunoașterea dreptului de aobține realizarea eventualității prin mijloace procesuale care să constrângă debitorul de apregăti îndeplinirea prestațiunii eventuale sau care să împiedice dispariția, distrugerea sau degradarea bunului asupra căruia există un drept eventual3. Aceste elemente se integrează perfect și conceptului de constituire sau reconstituire adreptului de proprietate, consacrat de Legea nr. 18/1991. Oserie de mijloace reglementate, inclusiv acțiunile prevăzute în Capitolul IV, art. 51 și urm. din Lege (republicată la 5 ianuarie 1998), servesc realizării eventualității dreptului de proprietate. Nu mai puțin, dacă exercițiul direct la acțiunea în răspunderea delictuală, pentru motivele arătate, nu este posibil, rămâne indiscutabil că este de conceput exercițiul indirect al acțiunii oblice, prevăzut de art. 974 C. civ.. 
    2 Cu privire la drepturile eventuale a se vedea E. Herovanu, op. cit., p. 136-140. 
    3 Idem, p. 140.
[ Mai mult... ]
 

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Acțiunea în restituire poate fi cerută și de adevăratul creditor, pe calea unei acțiuni oblice (în temeiul art. 974 C. civ. din 1864, respectiv în baza art. 1560 noul C. civ.), subrogându-se în drepturile debitorului său. În acest caz, adevăratul creditor suportă concursul celorlalți creditori ai debitorului său. [ Mai mult... ] 

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Executarea silită poate fi promovată și de către creditorul urmăritorului, pe calea acțiunii oblice, în condițiile art. 974 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    – În cazul opoziției la hotărârea prin care asociații revin asupra dizolvării societății comerciale, dacă nu s-a făcut nicio repartiție din activ, au calitate procesuală activă „creditorii și orice parte interesată” (art. 231). Exprimarea nu se mai referă așadar la existența unui prejudiciu, ci doar a unui interes, ceea ce înseamnă că se referă la o categorie mai largă de persoane. În literatura de specialitate s-a arătat că nu vor avea calitate procesuală activă în acest caz de opoziție creditorii personali ai asociatului unic, deși și ei pot fi prejudiciați prin decizia acestuia de dizolvare a societății și de transmisiune universală a patrimoniului către acesta, urmând a suporta concursul creditorilor sociali1. Se arată însă că creditorii personali vor putea introduce împotriva hotărârii asociatului unic o acțiune revocatorie (pauliană) în condițiile art. 974 C. civ.. dacă vor dovedi că hotărârea asociatului unic a fost luată în frauda intereselor lor. 
    1 St.D. Cărpenaru, C. Predoiu, S. David, Gh. Piperea, Legea societăților comerciale… op. cit., p. 206.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 964 Despre obiectul conventiilor
Art 965 Despre obiectul conventiilor
Art 966 Despre cauza conventiilor
Art 967 Despre cauza conventiilor
Art 968 Despre cauza conventiilor
Art 969 Dispozitii generale
Art 970 Dispozitii generale
Art 971 Dispozitii generale
Art 972 Dispozitii generale
Art 973 Despre efectul conventiilor in privinta persoanelor a treia
Art 974 Despre efectul conventiilor in privinta persoanelor a treia
Art 975 Despre efectul conventiilor in privinta persoanelor a treia
Art 976 Despre efectul conventiilor in privinta persoanelor a treia
Art 977 Despre interpretarea conventiilor
Art 978 Despre interpretarea conventiilor
Art 979 Despre interpretarea conventiilor
Art 980 Despre interpretarea conventiilor
Art 981 Despre interpretarea conventiilor
Art 982 Despre interpretarea conventiilor
Art 983 Despre interpretarea conventiilor
Art 984 Despre interpretarea conventiilor
Reviste:
Dizolvarea și lichidarea societăților comerciale
Condiția interesului în promovarea acțiunii
Cine poate formula apel și cine poate participa la judecarea acestuia?
Scrisoare de garanție bancară. Acțiune oblică formulată împotriva garantului. Condiții de admisibilitate
Insolvență. Acțiune oblică exercitată de creditor. Calitate procesuală activă
Notificare formulată în temeiul Legii nr. 10/2001 prin care se solicită restituirea unui imobil preluat abuziv. Contract de cesiune de drepturi litigioase. Lipsa calității de persoană îndreptățită a cesionarului de a solicita restituirea bunurilor în natură sau acordarea măsurilor reparatorii
Acțiune oblică. Opțiune succesorală
Acțiunea oblică: o formă atipică de reprezentare?
Doctrină:
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
;
se încarcă...