Art 973 Despre efectul conventiilor in privinta persoanelor a treia | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 1864. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Despre efectul conventiilor - Despre efectul conventiilor in privinta persoanelor a treia -
Art. 973.
- Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

Conventiile n-au efect decat intre partile contractante.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 1864. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    Prin raportare la primul principiu enunțat, cuprins și în dispozițiile art. 973 C. civ.., clauza compromisorie cuprinsă în contractul încheiat între societate și terțul creditor nu poate produce efecte asupra asociaților care nu sunt parte la contract. Prin urmare, în lipsa unei convenții arbitrale exprese la care să fie părți și asociații, litigiul dintre terțul creditor și aceștia nu va putea fi soluționat pe calea arbitrajului. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 963 Despre obiectul conventiilor
Art 964 Despre obiectul conventiilor
Art 965 Despre obiectul conventiilor
Art 966 Despre cauza conventiilor
Art 967 Despre cauza conventiilor
Art 968 Despre cauza conventiilor
Art 969 Dispozitii generale
Art 970 Dispozitii generale
Art 971 Dispozitii generale
Art 972 Dispozitii generale
Art 973 Despre efectul conventiilor in privinta persoanelor a treia
Art 974 Despre efectul conventiilor in privinta persoanelor a treia
Art 975 Despre efectul conventiilor in privinta persoanelor a treia
Art 976 Despre efectul conventiilor in privinta persoanelor a treia
Art 977 Despre interpretarea conventiilor
Art 978 Despre interpretarea conventiilor
Art 979 Despre interpretarea conventiilor
Art 980 Despre interpretarea conventiilor
Art 981 Despre interpretarea conventiilor
Art 982 Despre interpretarea conventiilor
Art 983 Despre interpretarea conventiilor
Reviste:
Cerere în constatarea dreptului de superficie. Condiții și efecte
Vânzarea lucrului altuia - între vechea și noua reglementare a Codului civil român
Efectele multivalente ale contractelor mixte. Note de jurisprudență
Contractul de antrepriză (art. 1851-1880 N.C.C.)/[Contract for work (Article 1851-1800 NCC)]
Concesiunea terenului aferent contrucției. Imobil de locuit. Obligarea la încheierea unui contract de concesiune. Teren concesionat pe durata existenței construcției. Sintagma "litigiu care are un obiect evaluabil în bani". Admitere recurs
Calitatea procesuală pasivă a Ministerului Finanțelor Publice în acțiunile prin care se solicită restituirea prețului actualizat sau prețul de circulație al unui imobil cumpărat în temeiul Legii nr. 112/1995, bun pierdut ulterior de chiriașii cumpărători în urma desființării titlului lor sau al admiterii acțiunii în revendicare a fostului proprietar
Încheiere premergătoare. Regim juridic. Soluționarea excepției autorității de lucru judecat. Efecte juridice
Doctrină:
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
;
se încarcă...