Art 971 Dispozitii generale | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 1864. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Despre efectul conventiilor - Dispozitii generale -
Art. 971.
- Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1), Librăria Indaco (2)

In contractele ce au de obiect translatia proprietatii, sau unui alt drept real, proprietatea sau dreptul se transmite prin efectul consimtamantului partilor, si lucrul ramane in rizico-pericolul dobanditorului, chiar cand nu i s-a facut traditiunea lucrului. Jurisprudență

1. In cazurile anume prevazute de dispozitii normative speciale, care constituie derogari de la regula generala a art. 971, proprietatea nu se transmite prin simplul consimtamant al partilor.

2. In ce priveste transmiterea dreptului de proprietate imobiliara a se vedea si:

- Legea nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cartile funciare - Monitorul Oficial nr. 95 din 27 aprilie 1938, cu modificarile ulterioare (art. 17 alin. 1);

- Legea nr. 242/1947 pentru transformarea cartilor funciare provizorii in carti de publicitate funciara - Monitorul Oficial nr. 157 din 12 iulie 1947, cu modificarile ulterioare (art. 4 si 5).

Acesta este un fragment din Codul Civil din 1864. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Conform art. 475 alin. (1) C. civ. din 1864, „oricine poate dispune liber de bunurile ce sunt ale lui, cu modificările stabilite de lege”. Tot astfel, prin art. 971 C. civ. din 1864 se dispune că în contractele ce au ca obiect translația proprietății sau unui alt drept real, proprietatea sau dreptul se transmite prin efectul consimțământului părților. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 961 Despre consimtamant
Art 962 Despre obiectul conventiilor
Art 963 Despre obiectul conventiilor
Art 964 Despre obiectul conventiilor
Art 965 Despre obiectul conventiilor
Art 966 Despre cauza conventiilor
Art 967 Despre cauza conventiilor
Art 968 Despre cauza conventiilor
Art 969 Dispozitii generale
Art 970 Dispozitii generale
Art 971 Dispozitii generale
Art 972 Dispozitii generale
Art 973 Despre efectul conventiilor in privinta persoanelor a treia
Art 974 Despre efectul conventiilor in privinta persoanelor a treia
Art 975 Despre efectul conventiilor in privinta persoanelor a treia
Art 976 Despre efectul conventiilor in privinta persoanelor a treia
Art 977 Despre interpretarea conventiilor
Art 978 Despre interpretarea conventiilor
Art 979 Despre interpretarea conventiilor
Art 980 Despre interpretarea conventiilor
Art 981 Despre interpretarea conventiilor
Reviste:
Reflecții asupra transferului dreptului de proprietate și obligației de a da în contractul de vânzare-cumpărare (II)
Vânzarea lucrului altuia - între vechea și noua reglementare a Codului civil român
Observații privind noțiunea de risc în dreptul contractelor
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Referințe în cărți:
Riscurile în contracte - de la vechiul la noul Cod civil
Transferul dreptului de proprietate prin vânzare. Studiu de drept comparat
;
se încarcă...