Art 969 Dispozitii generale | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 1864. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Despre efectul conventiilor - Dispozitii generale -
Art. 969.
- Respingeri de neconstituționalitate (21), Jurisprudență, Reviste (74), Doctrină (1)

Conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2)

Ele se pot revoca prin consimtamantul mutual sau din cauze autorizate de lege. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 1864. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    517 A se vedea V. Stoica, Fl.A. Baias, Executarea silită a antecontractului de înstrăinare a imobilelor în condițiile abrogării art. 12 din Decretul nr. 144/1958, în Dreptul nr. 3/1992, p. 19; I. Lulă, Executarea obligației de a face impusă printr-o dispoziție legală, în Dreptul nr. 8/1993, p. 45. Pentru opinia contrară, a se vedea D. Chirică, Condițiile de validitate și efectele promisiunii sinalagmatice de vânzare-cumpărare, în PR nr. 1/2002, p. 259 și urm.; N. Conachi, Cu privire la admisibilitatea pronunțării de către instanța judecătorească a unei hotărâri care să țină loc de act autentic de înstrăinare a unui teren, dacă există, în acest sens, o promisiune stabilită prin convenția părților, în Dreptul nr. 1/2004, p. 65 și urm.
[ Mai mult... ]
 

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    2 Aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 356 din 6 iunie 2002 (M. Of. nr. 425 din 18 iunie 2002). Menționăm că în aplicarea dispozițiilor art. 1, art. 2 și ale art. 3 alin. (1) și 2 din O.G. nr. 9/2000, în forma aprobată prin Legea nr. 356/2002 și cu referire la art. 969 alin. (1) C. civ.., prin decizia nr. XI din 24 octombrie 2005 aÎnaltei Curți de Casație și Justiție, Secțiile Unite, s-a statuat că orice clauză penală „prin care se stabilește obligația restituirii la scadență asumei imputate sub sancțiunea penalităților de întârziere, pe lângă dobânda contractată convenită sau pe lângă dobânda legală, contravine legii” (M. Of. nr. 123 din 9 februarie 2006). [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    Incontestabil că, în temeiul art. 969 alin. (1) C. civ.. și al art. 37 Codul muncii, și contractele individuale de muncă au putere de lege, fiind pe deplin valabile și constituind izvor al drepturilor și obligațiilor părților, dar cu condiția să fie legal întocmite, respectiv să nu încalce legea sau bunele moravuri. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 959 Despre consimtamant
Art 960 Despre consimtamant
Art 961 Despre consimtamant
Art 962 Despre obiectul conventiilor
Art 963 Despre obiectul conventiilor
Art 964 Despre obiectul conventiilor
Art 965 Despre obiectul conventiilor
Art 966 Despre cauza conventiilor
Art 967 Despre cauza conventiilor
Art 968 Despre cauza conventiilor
Art 969 Dispozitii generale
Art 970 Dispozitii generale
Art 971 Dispozitii generale
Art 972 Dispozitii generale
Art 973 Despre efectul conventiilor in privinta persoanelor a treia
Art 974 Despre efectul conventiilor in privinta persoanelor a treia
Art 975 Despre efectul conventiilor in privinta persoanelor a treia
Art 976 Despre efectul conventiilor in privinta persoanelor a treia
Art 977 Despre interpretarea conventiilor
Art 978 Despre interpretarea conventiilor
Art 979 Despre interpretarea conventiilor
Reviste:
2. Modificarea titularului contractului de închiriere pe cale judecătorească. Irelevanța existenței unui debit la plata chiriei
Paradoxul călătorului în timp a fost evitat… la timp: Condițiile (constituționale ale) dării în plată*, **
Modificarea contractului individul de muncă. Condiții de valabilitate. Obligația de informare. Lipsa unor afinități relaționale cu superiorii. Discriminare. Diferențiere de tratament. Respingere
Modificarea contractului individul de muncă. Condiții de valabilitate. Obligația de informare. Lipsa unor afinități relaționale cu superiorii. Discriminare. Diferențiere de tratament. Respingere
Donație cu sarcini. Caracterizare. Fundație prin intermediar. Diferențiere. Gratuitate. Criterii de apreciere. Element material. Parohii. Așezămintele lor. Scop filantropic. Admisibilitate. Liberalitate adresată Bisericii. Persoană juridică. Lipsă de autorizare. Validitate. (Art. 10, 66, 67 1. pers. jurid.; art. 27 1. pt. organiz. Bisericii Ort. rom.; art. 10, 12 reg. pt. org. și funcț. Eforiei Bisericii Ort. Rom. din 8 februarie 1927; art. 938 c. civ. austr.) (1) (2) (3)
Clauză de fidelitate. Restituire. Daune interese
Restitutio - Reglementarea muncii și Codul Civil
Răspunderea patrimonială a salariaților în lumina noilor modificări ale Codului muncii[1]
Cheltuieli de judecată constând în onorariu de mediator. Activitate de informare și consiliere a părților cu privire la procedura medierii și avantajele acesteia. Respingerea cererii pentru suportarea de către partea care a pierdut procesul
Excepție de neexecutare a contractului. Condiții
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...