Art 968 Despre cauza conventiilor | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 1864. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Despre conditiile esentiale pentru validitatea conventiilor - Despre cauza conventiilor -
Art. 968.
- Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (1)

Cauza este nelicita cand este prohibita de legi, cand este contrarie bunelor moravuri si ordinii publice. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Civil din 1864. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    Într-o speță, reclamantul acerut constatarea nulității absolute acontractului de vânzare-cumpărare aunui apartament preluat de stat în baza Decretului nr. 223/1974. Totodată, asolicitat rectificarea tabulară prin radierea înscrierii pe numele subdobânditorului (pârât în proces) adrepturilor de proprietate asupra bunului și reînscrierea acestui drept pe numele său (a reclamantului). Ca temei juridic al acțiunii afost invocată vânzarea-cumpărarea lucrului altuia în cunoștință de cauză, nulă absolut, potrivit art. 966 și art. 968 C. civ.., pentru cauză ilicită și fraus omnia corrumpit. În apel afost admisă acțiunea, așa cum afost formulată, cu motivarea că părțile contractului de vânzare-cumpărare au încheiat acest act juridic în cunoștință de cauză, știind că bunul vândut (apartamentul din litigiu) este proprietatea reclamantului. Fiind vorba de ooperațiune speculativă, fondată pe ocauză ilicită și fraudarea dreptului de proprietate al reclamanților, s-a reținut că, potrivit art. 966 și 968 C. civ.., este lovită de nulitate absolută. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 958 Despre consimtamant
Art 959 Despre consimtamant
Art 960 Despre consimtamant
Art 961 Despre consimtamant
Art 962 Despre obiectul conventiilor
Art 963 Despre obiectul conventiilor
Art 964 Despre obiectul conventiilor
Art 965 Despre obiectul conventiilor
Art 966 Despre cauza conventiilor
Art 967 Despre cauza conventiilor
Art 968 Despre cauza conventiilor
Art 969 Dispozitii generale
Art 970 Dispozitii generale
Art 971 Dispozitii generale
Art 972 Dispozitii generale
Art 973 Despre efectul conventiilor in privinta persoanelor a treia
Art 974 Despre efectul conventiilor in privinta persoanelor a treia
Art 975 Despre efectul conventiilor in privinta persoanelor a treia
Art 976 Despre efectul conventiilor in privinta persoanelor a treia
Art 977 Despre interpretarea conventiilor
Art 978 Despre interpretarea conventiilor
Reviste:
Independența funcționarilor publici în interpretarea și aplicarea legii
Buna-credință în raporturile contractuale (I)
Reductibilitatea clauzei penale (II)
Când nu știi ce garantezi: despre cauza cauțiunii reale (V)
Lipsa calității procesuale active a administratorului special, numit conform art. 18 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, în promovarea unei cereri de constatare nulitate absolută a unui contract de ipotecă formulată pe calea dreptului comun
Sinteză a jurisprudenței în materia conversiei ratelor de plată în moneda națională și stabilirea cursului de schimb de la data încheierii contractului
Contract de credit. Contract de cesiune de creanță. Condiții de validitate de la momentul încheierii contractelor. Efecte/Loan agreement. Debt assignment agreement. Validity terms upon the conclusion of the agreements. Effects
Hotărâre judecătorească. Termen de apel. Motivarea apelului. Declarația de apel
Distincția dintre acțiunea pauliană și acțiunea în nulitate pentru cauză ilicită/La distinction entre l’action paulienne et l’action en nullité pour cause illicite/Distinction between the paulian action and the action for nullity for illicit cause
Adopție. Nulitate. Cauzele de nulitate existente la momentul încheierii sale/Adoption. Nullity. Existing causes of nullity upon its conclusion
Doctrină:
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
;
se încarcă...