Art 966 Despre cauza conventiilor | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 1864. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Despre conditiile esentiale pentru validitatea conventiilor - Despre cauza conventiilor -
Art. 966.
- Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (24), Doctrină (1)

Obligatia fara cauza sau fondata pe o cauza falsa, sau nelicita, nu poate avea nici un efect.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 1864. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    În practica instanței de contencios constituțional, excepția de neconstituționalitate atextului art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 afost respinsă cu motivarea, de esență, că soluția legislativă impusă de dispozițiile acestui text, „neaducând nici omodificare condițiilor de validitate existente la data încheierii actului juridic, fiind deci lipsită de caracter novator”, nu este retroactivă. Mai exact, anterior intrării în vigoare atextului, nici practica și nici doctrina nu au înțeles să recunoască în toate cazurile eficiența destructivă aprincipiului nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet. „În conflictul de interese legitime dintre adevăratul proprietar și subdobânditorul de bună credință al bunului său imobil, afost preferat cel din urmă. Recunoașterea prevalenței interesului subdobânditorului de bună credință afost impusă – în baza unor rațiuni cu oaplicare mult mai largă și care au creat un adevărat principiu – de preocuparea pentru asigurarea securității circuitului civil și astabilității raporturilor juridice. Din punct de vedere juridic, soluția și-a aflat așadar suport în rațiuni de ordin pragmatic, concretizate în principiul validității aparenței în drept, acărui esență este exprimată prin adagiul error communis facit jus1. Critica de neconstituționalitate afost respinsă și pentru că, în reglementările anterioare Legii nr. 10/2001 înstrăinarea lucrului altuia în cunoștință de cauză era considerată nulă absolut prin aplicarea principiului fraus omnia corrumpit, al cărui temei legal îl constituie art. 966 C. civ..2 
    1 Decizia nr. 191 din 25 iunie 2002 a Curții Constituționale (M. Of. nr. 567 din 1 august 2002). Pentru oopinie contrară și critica interpretărilor date acestei decizii, ase vedea V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, vol. II, Ed. Humanitas, București, 2006, p. 641-645. 
    2 Ibidem.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 956 Despre consimtamant
Art 957 Despre consimtamant
Art 958 Despre consimtamant
Art 959 Despre consimtamant
Art 960 Despre consimtamant
Art 961 Despre consimtamant
Art 962 Despre obiectul conventiilor
Art 963 Despre obiectul conventiilor
Art 964 Despre obiectul conventiilor
Art 965 Despre obiectul conventiilor
Art 966 Despre cauza conventiilor
Art 967 Despre cauza conventiilor
Art 968 Despre cauza conventiilor
Art 969 Dispozitii generale
Art 970 Dispozitii generale
Art 971 Dispozitii generale
Art 972 Dispozitii generale
Art 973 Despre efectul conventiilor in privinta persoanelor a treia
Art 974 Despre efectul conventiilor in privinta persoanelor a treia
Art 975 Despre efectul conventiilor in privinta persoanelor a treia
Art 976 Despre efectul conventiilor in privinta persoanelor a treia
Reviste:
Contract de vânzare-cumpărare. Deghizarea parțială a prețului prin simulație. Sancțiunea aplicabilă
Nulitate act adițional la contract de linie de credit. Contract de fidejusiune. Contract de garantie imobiliara. Cerere de chemare în judecata formulată de persoane fizice care au calitatea de fidejusori, și nu de beneficiari ai contractului linie de credit. Calitatea lor de consumator și aplicabilitatea Legii nr. 193/2000
Independența funcționarilor publici în interpretarea și aplicarea legii
Cauza actului juridic în reglementarea noului Cod civil
Reductibilitatea clauzei penale (II)
Anularea actelor frauduloase în cadrul procedurii insolvenței (I)
Când nu știi ce garantezi: despre cauza cauțiunii reale (V)
6. Revizuire întemeiată pe dispozițiile art. 322 pct. 4 C. proc. civ. 1865. Condiții și efecte. Admiterea cererii cu încălcarea dispozițiilor art. 327 alin. (1) C. proc. civ. 1865
Lipsa calității procesuale active a administratorului special, numit conform art. 18 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, în promovarea unei cereri de constatare nulitate absolută a unui contract de ipotecă formulată pe calea dreptului comun
Competență. Acțiune în constatarea nulității absolute a unui contract de vânzare a unui imobil, încheiat de debitor anterior deschiderii procedurii insolvenței/Jurisdiction. The action for annulment of a property sale and purchase contract, concluded by the debtor prior to the initiation of the insolvency procedure
Doctrină:
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
;
se încarcă...