Art 654 Despre calitatile cerute pentru a succede | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 1864. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

DESPRE SUCCESIUNI - Despre calitatile cerute pentru a succede -
Art. 654.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

Pentru a succede trebuie neaparat ca persoana ce succede sa existe in momentul deschiderii succesiunii. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Copilul conceput este considerat ca exista.

Copilul nascut mort este considerat ca nu exista.

A se vedea art. 7 si 21 ale Decretului nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice - Buletinul Oficial nr. 8 din 30 ianuarie 1954, cu modificarile ulterioare.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 1864. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    Moștenirea prin retransmitere are aplicare ori de câte ori persoana care oinvocă dovedește capacitatea succesorală, în sensul art. 654 C. civ.., aautorului său, în momentul deschiderii primei moșteniri, precum și propriile drepturi succesorale asupra moștenirii acestuia din urmă1. 
    1 F. Deak, Tratat de drept civil. Contractele speciale, p. 45, 46.
[ Mai mult... ]
 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    431 Potrivit art. 15 alin. (1) din O.G. nr. 26/2000: „Fundația este subiectul de drept înființat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauză de moarte (s.n. – E.C.), constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent și irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, al unor colectivități”. Legislația franceză prevede expres că legatul poate fi făcut în folosul unei fundații chiar dacă aceasta nu există la în ziua deschiderii succesiunii, dacă ea obține ulterior recunoașterea de utilitate publică. A se vedea Ph. Malaurie, L. Aynès, Droit civil. Les persones. Les incapacités, op. cit., p. 208. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Deși despre condițiile generale pentru amoșteni se afirmă că sunt în număr de două (capacitatea succesorală și vocația succesorală; pentru aceste condiții, ase vedea Fr. Deak, Tratat de drept succesoral, pp. 40-53), noi considerăm că există osingură condiție generală, și anume capacitatea succesorală, deoarece vocația succesorală diferă după natura succesiunii: temeiul ei este legea – în cazul moștenirii legale –, respectiv legatul – în cazul celei testamentare. Capacitatea succesorală presupune ca cel care moștenește să fie în viață la momentul decesului și să fi supraviețuit cel puțin un moment autorului său. Potrivit art. 654 alin. (1) C. civ.., are capacitate succesorală orice persoană care există la data deschiderii moștenirii (adică la momentul morții celui care lasă moștenirea). Copilul conceput este considerat că există, în timp ce copilul născut mort este considerat că nu există [art. 654 alin. (2) și (3); ase vedea și art. 7 din Decretul nr. 31/1954]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 644 DESPRE DIFERITELE MODURI PRIN CARE SE DOBANDESTE PROPRIETATEA
Art 645 DESPRE DIFERITELE MODURI PRIN CARE SE DOBANDESTE PROPRIETATEA
Art 646 DESPRE DIFERITELE MODURI PRIN CARE SE DOBANDESTE PROPRIETATEA
Art 647 DESPRE DIFERITELE MODURI PRIN CARE SE DOBANDESTE PROPRIETATEA
Art 648 DESPRE DIFERITELE MODURI PRIN CARE SE DOBANDESTE PROPRIETATEA
Art 649 DESPRE DIFERITELE MODURI PRIN CARE SE DOBANDESTE PROPRIETATEA
Art 650 DESPRE SUCCESIUNI
Art 651 Despre deschiderea succesiunilor
Art 652 Despre deschiderea succesiunilor
Art 653 Despre deschiderea succesiunilor
Art 654 Despre calitatile cerute pentru a succede
Art 655 Despre calitatile cerute pentru a succede
Art 656 Despre calitatile cerute pentru a succede
Art 657 Despre calitatile cerute pentru a succede
Art 658 Despre calitatile cerute pentru a succede
Art 659 Dispozitii generale
Art 660 Dispozitii generale
Art 661 Dispozitii generale
Art 662 Dispozitii generale
Art 663 Dispozitii generale
Art 664 Sectiunea II
Reviste:
Moștenirea legală. Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor
Doctrină:
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...