Art 643 Despre modul stingerii servitutilor | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 1864. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Despre servitutile stabilite prin faptul omului - Despre modul stingerii servitutilor -
Art. 643.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Daca dintre coproprietari se gaseste unul in contra carui prescriptia nu s-a putut aplica, precum un minor, acela pastreaza dreptul tuturor celorlalti coproprietari.

A se vedea nota de la art. 642.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 1864. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    Asigurarea bunei vecinătăți este consacrată constituțional ca obligație corelativă dreptului de proprietate [art. 44 alin. (6)]. Raporturile juridice ce derivă din această obligație și inconvenientele ce le sunt proprii au fost avute în vedere de Codul civil din 1864, dar, astfel cum s-a arătat, ele sunt specifice societăților europene din acele vremuri1. Nu mai puțin, reglementarea lor are un caracter asimetric și dispers, susceptibilă însă de sistematizări și categorisiri. Numite restricții, ele au fost împărțite, mai semnificativ, în: restrângeri aduse dreptului de proprietate (îngrădirile definite impropriu de Codul civil, ca servituți naturale și servituți legale, precum și servituțile aeronautice), servituți propriu-zise (art. 620-643 C. civ..), obligații de toleranță (constituite cu titlu de drepturi de creanță) și obligații propter rem legale sau convenționale (sarcinile aflate la limita între drepturile reale și drepturile de creanță); mai succint, în restricții care impun: fie o abținere, fie o prestațiune activă, fie o reparație2. 
    1 I. Albu, Privire generală asupra raporturilor de vecinătate, în RRD nr. 8/1984, p. 30. 
    2 A. Colin, H. Capitant, op. cit., p. 966.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 633 Despre drepturile proprietarului fondului caruia se cuvine servitutea
Art 634 Despre drepturile proprietarului fondului caruia se cuvine servitutea
Art 635 Despre drepturile proprietarului fondului caruia se cuvine servitutea
Art 636 Despre modul stingerii servitutilor
Art 637 Despre modul stingerii servitutilor
Art 638 Despre modul stingerii servitutilor
Art 639 Despre modul stingerii servitutilor
Art 640 Despre modul stingerii servitutilor
Art 641 Despre modul stingerii servitutilor
Art 642 Despre modul stingerii servitutilor
Art 643 Despre modul stingerii servitutilor
Art 644 DESPRE DIFERITELE MODURI PRIN CARE SE DOBANDESTE PROPRIETATEA
Art 645 DESPRE DIFERITELE MODURI PRIN CARE SE DOBANDESTE PROPRIETATEA
Art 646 DESPRE DIFERITELE MODURI PRIN CARE SE DOBANDESTE PROPRIETATEA
Art 647 DESPRE DIFERITELE MODURI PRIN CARE SE DOBANDESTE PROPRIETATEA
Art 648 DESPRE DIFERITELE MODURI PRIN CARE SE DOBANDESTE PROPRIETATEA
Art 649 DESPRE DIFERITELE MODURI PRIN CARE SE DOBANDESTE PROPRIETATEA
Art 650 DESPRE SUCCESIUNI
Art 651 Despre deschiderea succesiunilor
Art 652 Despre deschiderea succesiunilor
Art 653 Despre deschiderea succesiunilor
Reviste:
Proprietatea și contractul din perspectivă istorică
Doctrină:
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
;
se încarcă...