Art 620 Despre osebite feluri de servituti ce se pot stabili asupra bunurilor | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 1864. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Despre servitutile stabilite prin faptul omului - Despre osebite feluri de servituti ce se pot stabili asupra bunurilor -
Art. 620.
- Jurisprudență, Doctrină (1)

Este iertat proprietarilor a stabili pe proprietatile lor, sau in folosul proprietatilor lor, orice servitute vor gasi de cuviinta, pe cat timp aceste servituti nu vor impune persoanei proprietarului fondului servient*) obligatia unui fapt personal, si pe cat timp aceste servituti nu vor fi contrarii ordinii publice. Jurisprudență

Uzul si intinderea servitutilor stabilite astfel se reguleaza prin titlul ce le constituie, si in lipsa de titlu, dupa regulile urmatoare.

*) Supus servitutii.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 1864. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    Asigurarea bunei vecinătăți este consacrată constituțional ca obligație corelativă dreptului de proprietate [art. 44 alin. (6)]. Raporturile juridice ce derivă din această obligație și inconvenientele ce le sunt proprii au fost avute în vedere de Codul civil din 1864, dar, astfel cum s-a arătat, ele sunt specifice societăților europene din acele vremuri1. Nu mai puțin, reglementarea lor are un caracter asimetric și dispers, susceptibilă însă de sistematizări și categorisiri. Numite restricții, ele au fost împărțite, mai semnificativ, în: restrângeri aduse dreptului de proprietate (îngrădirile definite impropriu de Codul civil, ca servituți naturale și servituți legale, precum și servituțile aeronautice), servituți propriu-zise (art. 620-643 C. civ..), obligații de toleranță (constituite cu titlu de drepturi de creanță) și obligații propter rem legale sau convenționale (sarcinile aflate la limita între drepturile reale și drepturile de creanță); mai succint, în restricții care impun: fie o abținere, fie o prestațiune activă, fie o reparație2. 
    1 I. Albu, Privire generală asupra raporturilor de vecinătate, în RRD nr. 8/1984, p. 30. 
    2 A. Colin, H. Capitant, op. cit., p. 966.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 610 Despre distanta si lucrarile intermediare cerute pentru oarecare constructii
Art 611 Despre vederea in proprietatea vecinului
Art 612 Despre vederea in proprietatea vecinului
Art 613 Despre vederea in proprietatea vecinului
Art 614 Despre vederea in proprietatea vecinului
Art 615 Despre picatura stresinilor
Art 616 Despre dreptul de trecere
Art 617 Despre dreptul de trecere
Art 618 Despre dreptul de trecere
Art 619 Despre dreptul de trecere
Art 620 Despre osebite feluri de servituti ce se pot stabili asupra bunurilor
Art 621 Despre osebite feluri de servituti ce se pot stabili asupra bunurilor
Art 622 Despre osebite feluri de servituti ce se pot stabili asupra bunurilor
Art 623 Despre modul cu care se stabilesc servitutile
Art 624 Despre modul cu care se stabilesc servitutile
Art 625 Despre modul cu care se stabilesc servitutile
Art 626 Despre modul cu care se stabilesc servitutile
Art 627 Despre modul cu care se stabilesc servitutile
Art 628 Despre modul cu care se stabilesc servitutile
Art 629 Despre modul cu care se stabilesc servitutile
Art 630 Despre drepturile proprietarului fondului caruia se cuvine servitutea
Doctrină:
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
;
se încarcă...