Art 475 Despre bunuri in raportul lor cu cei ce le poseda | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 1864. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

DESPRE DISTINCTIUNEA BUNURILOR - Despre bunuri in raportul lor cu cei ce le poseda -
Art. 475.
- Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Oricine poate dispune liber de bunurile ce sunt ale lui, cu modificarile stabilite de legi. Jurisprudență, Doctrină (1)

Bunurile care nu sunt ale particularilor sunt administrate si nu pot fi instrainate decat dupa regulile si formele prescrise anume pentru ele. Jurisprudență, Doctrină (1)

1. A se vedea art. 135 din Constitutia Romaniei

2. A se vedea, de asemenea:

- Legea nr. 15 din 8 august 1990 cu privire la reorganizarea unitatilor economice de stat in regii autonome si societati comerciale, publicata in Monitorul Oficial nr. 98 din 8 august 1990 (art. 5, 20, 25-32, 53);

- Legea nr. 18 din 19 februarie 1991, publicata in Monitorul Oficial nr. 37 din 20 februarie 1991 - Legea fondului funciar (art. 4 si 5);

- Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, publicata in Monitorul Oficial nr. 163 din 7 august 1991 (art. 10-20);

- Legea nr. 69 din 26 noiembrie 1991 a administratiei publice locale, republicata in Monitorul Oficial nr. 79 din 18 aprilie 1996;

- Codul familiei - Legea nr. 4/1953, Buletinul Oficial nr. 1 din 4 ianuarie 1954, republicat in Buletinul Oficial nr. 13 din 18 aprilie 1956, cu modificarile ulterioare (art. 35);

- Codul aerian - Decretul nr. 516, Buletinul Oficial nr. 56 din 30 decembrie 1953, cu modificarile ulterioare (art. 9 alin. 3 si 4);

- Legea nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe publica in Monitorul Oficial nr. 60 din 26 martie 1996;

- Legea nr. 17 din 2 aprilie 1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor publicata in Monitorul Oficial nr. 74 din 11 aprilie 1996;

Acesta este un fragment din Codul Civil din 1864. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Pornind de la constatarea că textele art. 475-478 C. civ. din 1864 foloseau expresia de domeniu public, fără ao opune celei de domeniu privat, incluzând atât bunuri care fac parte din domeniul public, cât și din cel privat, în doctrina antebelică s-a spus că înțelesul trebuie să fie acela de bunuri domeniale sau de domeniu al statului, care cuprinde toate bunurile proprietatea statului, indiferent de categoria căreia îi aparțin247. 
    247 C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, op. cit., vol. I, p. 917. În sensul că atât proprietatea publică, cât și cea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale sunt marcate de ideea domenialității, a se vedea și C. Oprișan, loc. cit., p. 7.
[ Mai mult... ]
 

.....
    Conform art. 475 alin. (1) C. civ. din 1864, „oricine poate dispune liber de bunurile ce sunt ale lui, cu modificările stabilite de lege”. Tot astfel, prin art. 971 C. civ. din 1864 se dispune că în contractele ce au ca obiect translația proprietății sau unui alt drept real, proprietatea sau dreptul se transmite prin efectul consimțământului părților. [ Mai mult... ] 
.....
    Confuzia afost generată de prevederile art. 475 alin. (2) C. civ. din 1864, care se referă la „bunurile care nu sunt ale particularilor”, consacrându-le un regim juridic de excepție, dar și de art. 477 C. civ. din 1864, care includea averile vacante și fără stăpâni în domeniul public. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 465 Despre imobile
Art 466 Despre imobile
Art 467 Despre imobile
Art 468 Despre imobile
Art 469 Despre imobile
Art 470 Despre imobile
Art 471 Despre imobile
Art 472 Despre mobile
Art 473 Despre mobile
Art 474 Despre mobile
Art 475 Despre bunuri in raportul lor cu cei ce le poseda
Art 476 Despre bunuri in raportul lor cu cei ce le poseda
Art 477 Despre bunuri in raportul lor cu cei ce le poseda
Art 478 Despre bunuri in raportul lor cu cei ce le poseda
Art 479 Despre bunuri in raportul lor cu cei ce le poseda
Art 480 DESPRE PROPRIETATE
Art 481 DESPRE PROPRIETATE
Art 482 DESPRE PROPRIETATE
Art 483 Despre dreptul de accesiune asupra celor produse de lucru
Art 484 Despre dreptul de accesiune asupra celor produse de lucru
Art 485 Despre dreptul de accesiune asupra celor produse de lucru
Reviste:
Bunurile incorporale și proprietatea virtuală. Codurile de computer (computer codes) - balansări între proprietatea intelectuală, proprietatea virtuală și proprietatea pură și simplă asupra bunurilor incorporale
Bunurile incorporale și proprietatea virtuală. Codurile de computer (computer codes) - balansări între proprietatea intelectuală, proprietatea virtuală și proprietatea pură și simplă asupra bunurilor incorporale
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...