Art 1080 Despre efectele obligatiilor | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 1864. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

DESPRE CONTRACTE SAU CONVENTII - Despre efectele obligatiilor -
Art. 1080.
- Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Diligenta ce trebuie sa se puna in indeplinirea unei obligatii este totdeauna aceea a unui bun proprietar. Jurisprudență

Aceasta regula se aplica cu mai mare sau mai mica rigoare in cazurile anume determinate de aceasta lege.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 1864. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    Desigur, sub incidența dispozițiilor art. 1080 C. civ.., se pune întrebarea dacă neglijența cumpărătorului, sub cele trei forme posibile ale culpei, culpa lata, culpa levis, și culpa levissima, poate atrage nulitatea vânzării lucrului altuia. Doctrina are în vedere obligația cumpărătorului de ase convinge că acontractat cu verus dominus2. Subdobânditorul, pentru afi de bună credință, trebuie să depună diligențe pentru alua cunoștință care este titlul de proprietate al vânzătorului și dacă acesta nu este contestat3. Nu ise poate însă pretinde să facă ceea ce este de atributul instanței de judecată și anume de aanaliza valabilitatea titlului4. Indiscutabil, în acest caz, fiind vorba de ominimă neglijență pe care omul cel mai rău gospodar sau mai puțin diligent și prevăzător n-ar fi comis-o în propriile sale afaceri5, există rea credință (buna credință este absentă)6. Pe drept cuvânt, omisiunea cumpărătorului de aafla care este titlul vânzătorului, reprezintă ogravă neglijență (culpa lata), vecină cu dolul (dolo proxima), ceea ce înseamnă că „nu se poate zice că el afost de bună credință, atunci când aneglijat de alua precauțiunile cele mai ordinare”7. 
    2 I. Adam, Drepturi reale principale…, p. 385-391. 
    3 Idem, p. 389. 
    4 Idem, p. 387, 390. 
    5 D. Alexandresco, op. cit., tom. III, p. 307. 
    6 Idem, p. 307. 
    7 Ibidem.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 1070 Despre obligatiile cu clauza penala
Art 1071 Despre obligatiile cu clauza penala
Art 1072 Despre obligatiile cu clauza penala
Art 1073 Despre efectele obligatiilor
Art 1074 Despre efectele obligatiilor
Art 1075 Despre efectele obligatiilor
Art 1076 Despre efectele obligatiilor
Art 1077 Despre efectele obligatiilor
Art 1078 Despre efectele obligatiilor
Art 1079 Despre efectele obligatiilor
Art 1080 Despre efectele obligatiilor
Art 1081 Despre efectele obligatiilor
Art 1082 Despre efectele obligatiilor
Art 1083 Despre efectele obligatiilor
Art 1084 Despre efectele obligatiilor
Art 1085 Despre efectele obligatiilor
Art 1086 Despre efectele obligatiilor
Art 1087 Despre efectele obligatiilor
Art 1088 Despre efectele obligatiilor
Art 1089 Despre efectele obligatiilor
Art 1090 Despre efectele obligatiilor
Reviste:
Neexecutarea obligațiilor contractuale/L'inexecution des obligations contractuelles/The non-performance of the contractual obligations
Concesiunea terenului aferent contrucției. Imobil de locuit. Obligarea la încheierea unui contract de concesiune. Teren concesionat pe durata existenței construcției. Sintagma "litigiu care are un obiect evaluabil în bani". Admitere recurs
Doctrină:
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
;
se încarcă...