Art 1075 Despre efectele obligatiilor | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 1864. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

DESPRE CONTRACTE SAU CONVENTII - Despre efectele obligatiilor -
Art. 1075.
- Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (2)

Orice obligatie de a face sau de a nu face se schimba in dezdaunari, in caz de neexecutare din partea debitorului.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 1864. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    Instituția daunelor cominatorii este ocreație ajurisprudenței, concepută ca un mijloc indirect de constrângere adebitorului la executarea unei obligații de aface sau anu face. După cum am arătat cu alt prilej2, în condițiile în care nu are oreglementare legală, instituția ca atare contravine dispozițiilor art. 1075 și art. 1077 C. civ.. și atinge libertatea individului. Totodată, efectul cominatoriu al daunelor este numai aparent și fără eficiență, câtă vreme cuantumul lor, fiind numai provizoriu, trebuie convertit – pentru anu constitui opedeapsă civilă fără bază legală – la valoarea exactă aprejudiciului suferit de creditor prin neexecutare sau executare cu întârziere. Nu mai puțin și executarea silită aunor astfel de daune rămâne de neconceput, dat fiind caracterul lor provizoriu convertibil, care le prezintă ca ocreanță incertă și nelichidă3. 
    2 P. Perju, Practică judiciară civilă, Ed. Continent XXI, București, 1999, p. 119. 
    3 T.R. Popescu, Efectele obligațiilor în Teoria generală a obligațiilor de T.R. Popescu, P. Anca, Ed. Științifică, București, 1968, p. 317.
[ Mai mult... ]
 

Răspunderea juridică în contractul comercial de transport de mărfuri, ediția 1
    1 În transportul feroviar, legea specială invocată prevede că în situația în care mijloacele de transport prezintă urme de violare, sigiliile, semnele și marcajele deteriorate, culpa cărăușului pentru pierderea sau avarierea mărfurilor este prezumată, a se vedea C.A. Ploiești, s. com., dec. nr. 376/1999 și dec. nr. 344/1999 în R.D.C. nr. 10/2001, p. 174; sau dacă este obligatoriu ca mărfurile să fie preluate de operatorul feroviar prin cântărire, indiferent dacă s-a efectuat sau nu cântărirea, pentru lipsurile cantitative constatate la destinație operează prezumția că lipsa a intervenit în timpul transportului, a se vedea C.S.J., s. com., dec. nr. 3623/2002 în R.R.D.A. nr. 4/2003, p. 131 (deciziile citate se raportau, sub aspectul temeiului de drept, la dispozițiile fostului Regulament care în materia analizată sunt identice cu cele ale actualului Regulament). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 1065 Despre obligatiile divizibile si nedivizibile
Art 1066 Despre obligatiile cu clauza penala
Art 1067 Despre obligatiile cu clauza penala
Art 1068 Despre obligatiile cu clauza penala
Art 1069 Despre obligatiile cu clauza penala
Art 1070 Despre obligatiile cu clauza penala
Art 1071 Despre obligatiile cu clauza penala
Art 1072 Despre obligatiile cu clauza penala
Art 1073 Despre efectele obligatiilor
Art 1074 Despre efectele obligatiilor
Art 1075 Despre efectele obligatiilor
Art 1076 Despre efectele obligatiilor
Art 1077 Despre efectele obligatiilor
Art 1078 Despre efectele obligatiilor
Art 1079 Despre efectele obligatiilor
Art 1080 Despre efectele obligatiilor
Art 1081 Despre efectele obligatiilor
Art 1082 Despre efectele obligatiilor
Art 1083 Despre efectele obligatiilor
Art 1084 Despre efectele obligatiilor
Art 1085 Despre efectele obligatiilor
Reviste:
Contravaloarea îmbunătățirilor efectuate la un imobil restituit fostului proprietar solicitate de cumpărătorul evins. Calitate procesuală pasivă
Daunele cominatorii în noul Cod de procedură civilă și legea sa de punere în aplicare (I)
3. Excepția prematurității executării silite. Anularea încheierii de încuviințare a executării silite. Onorariul executorului judecătoresc în cazul unor obligații diferite dispuse prin titlu executoriu
REFLECȚII PRIVIND MONEDA ÎN DREPTUL PRIVAT*
Limitele posibilității creditorului de a obține, în instanță, executarea silită în natură a obligațiilor contractuale de a face
Contract de consignație. Denunțarea unilaterală abuzivă a contractului de către consignatar. Consecințe
Daune-interese. Beneficiul nerealizat. Contract-cadru. Funcție specifică
Plan urbanistic. Neconcordanțe ori incompatibilități dintre norma legală din dreptul intern și dispozițiile Convenției europene a drepturilor omului
Despăgubiri pentru prejudiciul produs ca urmare a unui accident de muncă. Termen de prescripție
Doctrină:
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
Răspunderea juridică în contractul comercial de transport de mărfuri, ediția 1
;
se încarcă...