Chemarea în judecată a altor persoane | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 1865. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Părțile - Alte persoane care pot lua parte la judecată -
Secțiunea a II-a
Chemarea în judecată a altor persoane

Art. 57. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

Oricare din părți poate să cheme în judecată o altă persoană care ar putea să pretindă aceleași drepturi ca și reclamantul. Jurisprudență

Cererea făcută de pârât se depune o dată cu întâmpinarea. Când întâmpinarea nu este obligatorie, cererea se va depune cel mai târziu la prima zi de înfățișare. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Cererea făcută de reclamant se depune cel mai târziu până la închiderea dezbaterilor înaintea primei instanțe. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență

Cererea va fi motivată și se va comunica atât celui chemat, cât și părții potrivnice. La exemplarul cererii destinat celui chemat se vor alătura copii de pe cererea de chemare în judecată, întâmpinare și de pe înscrisurile de la dosar. Jurisprudență, Doctrină (1)

Art. 58. - Jurisprudență, Doctrină (2)

Cel chemat în judecată dobândește calitatea de intervenient în interes propriu, iar hotărârea îi va fi opozabilă

Art. 59. - Jurisprudență, Doctrină (2)

În cazul prevăzut de art. 58, când pârâtul chemat în judecată pentru o datorie bănească recunoaște datoria și declară că voiește să o execute față de cel care își va stabili judecătorește dreptul, el va fi scos din judecată dacă depune suma datorată. Jurisprudență

În acest caz, judecata va urma numai între partea reclamantă și cel chemat în judecată. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 1865. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    „Este adevărat că regula unanimității prescrisă exercițiului acțiunii în revendicare aunui bun indiviz, asigură protecția juridică împotriva actelor de dispoziție ale unuia sau unora dintre copărtași care, exercitând singuri acțiunea în revendicare, urmăresc să dobândească în folosul lor, proprietatea asupra bunului revendicat. Numai că absența din proces aunui copărtaș poate fi consecința unui abuz de drept, situație în care dispare suportul de protecție juridică aregulii unanimității. În acest caz, ca de altfel în orice ipoteză de absență aunor copărtași, judecătorul, făcând aplicația art. 129 alin. (4) și (5) C. proc. civ.., este în drept și, totodată, obligat să pună în dezbaterea părților acțiunea oricărui mijloc legal, inclusiv aintervenției forțate (art. 57 C. proc. civ..) pentru apreveni orice greșeală în aplicarea legii, în scopul pronunțării unei hotărâri temeinice și legale. Cum, în speță, instanțele de fond, făcând aplicația simplistă aregulii unanimității, au ignorat normele procesuale menționate, s-a impus admiterea recursului și casarea ambelor hotărâri atacate, cu trimiterea cauzei la prima instanță pentru onouă judecată”. [ Mai mult... ] 

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    4.3.2.1.Definirea și importanța instituției. Chemarea în judecată aaltor persoane este reglementată în art. 57-59 C. proc. civ.. Potrivit art. 57 C. proc. civ..: „Oricare din părți poate să cheme în judecată oaltă persoană care ar putea pretinde aceleași drepturi ca și reclamantul”. În considerarea acestor prevederi procedurale putem defini chemarea în judecată aaltor persoane ca acea formă de participare aterților la activitatea judiciară care conferă părților principale, în scopul preîntâmpinării unui litigiu viitor, posibilitatea de asolicita introducerea în proces aacelor persoane ce ar putea pretinde aceleași drepturi ca și reclamantul. [ Mai mult... ] 

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    a)Intervenientul are interese comune cu petentul. În această situație, nimic nu se opune la formularea unei cereri de intervenție, indiferent că aceasta este voluntară în interes propriu sau în interesul petentului în condițiile art. 49-56 C. proc. civ.. sau ocerere de chemare în judecată aaltor persoane în condițiile art. 57-58 C. proc. civ.. Atâta timp cât nu se stabilesc interese contrarii, cât timp judecătorul nu se pronunță asupra unui drept potrivnic față de oaltă persoană, nimic nu împiedică formularea unor cereri de intervenție sau aunor cereri de chemare în judecată aaltor persoane în procedura necontencioasă. Un exemplu poate fi situația în care unul din asociații administratori, având îndoieli cu privire la șansele pe care le are un alt asociat administrator în susținerea cererii de înmatriculare, preferă să intervină în cererea de înmatriculare și să susțină la rândul său cererea. [ Mai mult... ] 

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    4.3.2.1.Definirea și importanța instituției. Chemarea în judecată aaltor persoane este reglementată în art. 57-59 C. proc. civ.. Potrivit art. 57 C. proc. civ..: „Oricare din părți poate să cheme în judecată oaltă persoană care ar putea pretinde aceleași drepturi ca și reclamantul”. În considerarea acestor prevederi procedurale putem defini chemarea în judecată aaltor persoane ca acea formă de participare aterților la activitatea judiciară care conferă părților principale, în scopul preîntâmpinării unui litigiu viitor, posibilitatea de asolicita introducerea în proces aacelor persoane ce ar putea pretinde aceleași drepturi ca și reclamantul. [ Mai mult... ] 

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    a)Intervenientul are interese comune cu petentul. În această situație, nimic nu se opune la formularea unei cereri de intervenție, indiferent că aceasta este voluntară în interes propriu sau în interesul petentului în condițiile art. 49-56 C. proc. civ.. sau ocerere de chemare în judecată aaltor persoane în condițiile art. 57-58 C. proc. civ.. Atâta timp cât nu se stabilesc interese contrarii, cât timp judecătorul nu se pronunță asupra unui drept potrivnic față de oaltă persoană, nimic nu împiedică formularea unor cereri de intervenție sau aunor cereri de chemare în judecată aaltor persoane în procedura necontencioasă. Un exemplu poate fi situația în care unul din asociații administratori, având îndoieli cu privire la șansele pe care le are un alt asociat administrator în susținerea cererii de înmatriculare, preferă să intervină în cererea de înmatriculare și să susțină la rândul său cererea. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Intervenția
Chemarea în judecată a altor persoane
Chemarea în garanție
Arătarea titularului dreptului
Dispoziții generale
Chemarea în judecată
Întâmpinarea
Cererea reconvențională
Plângerea
Înfățișări și dezbateri
Excepțiile de procedură și excepția puterii de lucru judecat
Administrarea dovezilor
Reviste:
Contract de închiriere. Acțiune în constatarea nulității absolute. Coparticiparea procesuală pasivă obligatorie
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
;
se încarcă...