Cheltuielile de judecată | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 1865. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Procedura înaintea primei instanțe - Hotărârile -
Secțiunea a IV-a
Cheltuielile de judecată

Art. 274. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (27), Doctrină (2)

Partea care cade în pretențiuni va fi obligată la cerere, să plătească cheltuielile de judecată. Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (20), Doctrină (2)

Judecătorii nu pot micșora cheltuielile de timbru, taxe de procedură și impozit proporțional, plata experților, despăgubirea martorilor, precum și orice alte cheltuieli pe care partea care a câștigat va dovedi că le-a făcut. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Judecătorii au însă dreptul să mărească sau să micșoreze onorariile avocaților, potrivit cu cele prevăzute în tabloul onorariilor minimale, ori de câte ori vor constata motivat că sunt nepotrivite de mici sau de mari, față de valoarea pricinii sau munca îndeplinită de avocat. Respingeri de neconstituționalitate (24), Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (1)

Art. 275. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

Pârâtul care a recunoscut la prima zi de înfățișare pretențiile reclamantului nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecată, afară numai dacă a fost pus în întârziere înainte de chemarea în judecată. Jurisprudență

Art. 276. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

Când pretențiile fiecărei părți au fost încuviințate numai în parte, instanța va aprecia în ce măsură fiecare din ele poate fi obligată la plata cheltuielilor de judecată, putând face compensarea lor. Jurisprudență

Art. 277. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2)

Dacă sunt mai mulți reclamanți sau mai mulți pârâți, ei vor fi obligați să plătească cheltuielile de judecată în mod egal, proporțional sau solidar, potrivit cu interesul ce are fiecare sau după felul raportului de drept dintre ei.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 1865. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    În materia cheltuielilor de judecată, propunerea echivalentă unei cereri de restituire făcută în baza art. 274 C. proc. civ.. are în vedere recuperarea unor plăți care, indiferent de izvorul lor, trebuie dovedite. Întrucât operația plății este un act juridic, rezultă că dovada plății se poate face numai prin înscris (art. 1169 C. civ..). Acest înscris ca mijloc de probațiune, pentru a produce efectul extinctiv și liberator al plății, trebuie necesarmente, să constate efectuarea plății. [ Mai mult... ] 

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Teza pe care oîmpărtășim are de partea sa și alte argumente. Astfel, noțiunea de parte este utilizată în același sens strict procesual, deci cu un conținut neîndoielnic identic, și în art. 274 C. proc. civ.. Potrivit acestui text: „Partea care cade în pretenții va fi obligată, la cerere, să plătească cheltuielile de judecată”. Or, în cazul obligării reclamantului la plata cheltuielilor de judecată oatare soluție se datorează, în mod firesc, tocmai inexistenței dreptului subiectiv afirmat în justiție. Totuși reclamantul aavut calitatea de parte în procesul civil, iar această calitate nu poate fi contestată. [ Mai mult... ] 

.....
    94 A se vedea în acest sens și Curtea Constituțională, Decizia nr. 432/2005, C.J. nr. 11/2005, p. 35-36. 
    95 Plenul Trib. Suprem, decizia de îndrumare nr. 11/1959, Culegere de decizii de îndrumare, p. 282. A se vedea, de asemenea, I.C.C.J., secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 3513/2008, B.J.C.D. 2008, p. 321; Trib. Suprem, colegiul civil, decizia nr. 1554/1968, Repertoriu I, nr. 334, p. 793; Trib. Suprem, colegiul civil, decizia nr. 923/1967, C.D. 1967, p. 292; Trib. Suprem, secția civilă, decizia nr. 619/1977, R.R.D. nr. 10/1977, p. 59; Trib. Suprem, secția civilă, decizia nr. 698/1982, Repertoriu IV, nr. 74, p. 255. [ Mai mult... ] 
Dreptul procesual al Uniunii Europene, ediția 1
    De la regula acordării cheltuielilor de judecată la cerere, în legislația națională română s-a instituit oexcepție, respectiv „pârâtul care arecunoscut la prima zi de înfățișare pretențiile reclamantului nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecată, afară numai dacă afost pus în întârziere înainte de chemarea în judecată” (art. 275 C. proc. civ..). Textul de lege, în schimb, nu își regăsește aplicare în cazurile în care oastfel de recunoaștere nu este admisă, respectiv în cazul acțiunilor de divorț sau în tăgada paternității990. 
    990 C. Roșu, L. Dănilă, op. cit., p. 274; I. Deleanu, Tratat de procedură civilă, vol. II, Ed. C.H. Beck, București, 2005, p. 22.
[ Mai mult... ]
 

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    94 A se vedea în acest sens și Curtea Constituțională, Decizia nr. 432/2005, C.J. nr. 11/2005, p. 35-36. 
    95 Plenul Trib. Suprem, decizia de îndrumare nr. 11/1959, Culegere de decizii de îndrumare, p. 282. A se vedea, de asemenea, I.C.C.J., secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 3513/2008, B.J.C.D. 2008, p. 321; Trib. Suprem, colegiul civil, decizia nr. 1554/1968, Repertoriu I, nr. 334, p. 793; Trib. Suprem, colegiul civil, decizia nr. 923/1967, C.D. 1967, p. 292; Trib. Suprem, secția civilă, decizia nr. 619/1977, R.R.D. nr. 10/1977, p. 59; Trib. Suprem, secția civilă, decizia nr. 698/1982, Repertoriu IV, nr. 74, p. 255. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Plângerea
Înfățișări și dezbateri
Excepțiile de procedură și excepția puterii de lucru judecat
Administrarea dovezilor
Suspendarea judecății
Renunțarea la judecată și renunțarea la drept
Perimarea
Dispoziții generale
Hotărârile parțiale
Hotărârile care consfințesc învoiala părților
Cheltuielile de judecată
Execuția vremelnică
Îndreptarea hotărârilor
Termenul și formele apelului
Judecarea apelului
Termenul și formele recursului
Judecarea recursului și efectele casării
Reviste:
Cheltuieli de judecată. Natura juridică. Incidența dispozițiilor art. 75 din Legea nr. 85/2014
Cheltuieli de judecată. Natura juridică. Incidența dispozițiilor art. 75 din Legea nr. 85/2014
Studiu de caz: Solicitarea cheltuielilor de judecată pe cale separată
Avocat. Cheltuieli de judecată. Onorariu de succes
Prejudiciu. Gestionar. Sarcina probei
Consultant imobiliar. Clauză penală. Clauză de confidențialitate
Contencios administrativ. Regimul răspunderii patrimoniale a autorității publice
Cheltuieli de judecată. Onorariu de avocat. Reducere
Cerere de intervenție principală. Nerespectarea dispozițiilor art. 50 al. 1 C. pr. civ. Onorariu avocat
Formularea unei contestații și achitarea eșalonată a debitului după introducerea cererii de deschidere a procedurii insolvenței. Cheltuieli de judecată
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Dreptul procesual al Uniunii Europene, ediția 1
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
;
se încarcă...