Art 96 Citațiile și comunicarea actelor de procedură | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 1865. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale de procedură - Citațiile și comunicarea actelor de procedură -
Art. 96.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Partea prezentă în instanță, în persoană sau prin mandatar, nu poate refuza primirea actelor de procedură și a înscrisurilor care i se comunică în ședință. În acest caz, instanța poate încuviința, la cerere, un termen pentru a lua cunoștință de acte.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 1865. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    De la principiul enunțat, art. 96 C. proc. civ.. consacră oimportantă derogare, anume în sensul că: „Partea prezentă în instanță, în persoană sau prin mandatar, nu poate refuza primirea actelor de procedură și aînscrisurilor care ise comunică în ședință”. Pentru ca partea care primește acte de procedură în instanță să nu fie surprinsă, la cererea acesteia, instanța îi va putea acorda un termen pentru alua cunoștință de cuprinsul actelor respective și pentru a-și putea pregăti apărarea. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 86 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 87 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 88 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 89 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 90 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 91 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 92 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 93 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 94 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 95 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 96 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 97 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 98 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 99 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 100 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 101 Termenele
Art 102 Termenele
Art 103 Termenele
Art 104 Termenele
Art 105 Nulitatea actelor de procedură
Art 106 Nulitatea actelor de procedură
Reviste:
Comunicarea actelor de procedură. Momentul de la care începe să curgă termenul de exercitare a căii de atac a apelului (și recursului) în cazul în care, conform legii, acesta începe să curgă de la comunicarea hotărârii. Principiul echipolenței
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
;
se încarcă...