Art 95 Citațiile și comunicarea actelor de procedură | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 1865. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale de procedură - Citațiile și comunicarea actelor de procedură -
Art. 95.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

Când reclamantul învederează că, deși a făcut tot ce i-a stat în putință, nu a izbutit să afle domiciliul pârâtului, președintele instanței va dispune citarea acestuia prin publicitate. Jurisprudență

Citarea prin publicitate se face afișându-se citația la ușa instanței. Citația se publică și în Monitorul Oficial al României sau într-un ziar mai răspândit, în cazurile în care președintele judecătoriei sau completul de judecată apreciază că o asemenea măsură este necesară. Jurisprudență, Reviste (2)

Afișarea, precum și publicarea citației în Monitorul Oficial sau într-un ziar mai răspândit se fac cu cel puțin 15 zile înainte de data fixată pentru judecată. În cazurile urgente, președintele judecătoriei sau completului de judecată va putea reduce acest termen la 5 zile. Jurisprudență

Dacă pârâtul se înfățișează și dovedește că a fost citat prin publicitate cu rea-credință, toate actele de procedură ce au urmat încuviințării acestei citări vor fi anulate, iar reclamantul care a cerut citarea prin publicitate va fi condamnat la o amendă de la 5000 de lei la 15000 lei și la despăgubirea părții vătămate. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 1865. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Persoanele al căror domiciliu nu este cunoscut urmează să fie citate prin publicitate. Potrivit art. 95 C. proc. civ..: „Când reclamantul învederează că, deși a făcut tot ce i-a stat în putință, nu a izbutit să afle domiciliul pârâtului, președintele instanței va dispune citarea acestuia prin publicitate”. La această procedură se poate recurge, astfel cum am arătat deja, și în cazul persoanelor aflate în străinătate [art. 87 pct. 8 alin. (2) C. proc. civ..]. [ Mai mult... ] 

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    Dacă dizolvarea este solicitată pentru faptul că aceasta nu are sediul cunoscut, urmează ca citarea să se facă în condițiile art. 95 C. proc. civ.., respectiv prin publicitate, afișându-se citația la ușa instanței și publicându-se în Monitorul Oficial ori într-un ziar de largă circulație. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 85 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 86 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 87 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 88 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 89 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 90 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 91 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 92 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 93 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 94 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 95 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 96 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 97 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 98 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 99 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 100 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 101 Termenele
Art 102 Termenele
Art 103 Termenele
Art 104 Termenele
Art 105 Nulitatea actelor de procedură
Reviste:
Curatela specială - monopol judiciar al avocaților
Angajarea răspunderii personale patrimoniale. Procedura de citare. Admitere recurs
Suplinirea consimțământului părinților de către instanță în cazul abuzului de drept
II. Decizia nr. 16 din 6 martie 2017
Contestație la executare împotriva titlurilor executorii emise de Casa de Asigurări de Sănătate
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
;
se încarcă...