Art 93 Citațiile și comunicarea actelor de procedură | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 1865. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale de procedură - Citațiile și comunicarea actelor de procedură -
Art. 93.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4)

În caz de alegere de domiciliu, dacă partea a arătat și persoana însărcinată cu primirea actelor de procedură, comunicarea acestora se va face la acea persoană, iar în lipsa unei asemenea arătări, la domiciliul părții. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 1865. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    Împotriva hotărârii de perimare, reclamanții, au declarat recurs, bazat pe motivul de casare prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ.., în dezvoltarea căruia au arătat, în esență, că perimarea afost pronunțată cu încălcarea prevederilor art. 248 și 250 alin. (3) C. proc. civ.. Respectiv, instanța de perimare aignorat faptul că au fost împiedicați de astărui în judecată din pricina necitării lor în proces. Mai întâi, apelul fiind exercitat în condițiile art. 69 alin. (2) C. proc. civ.., era indispensabil ca actele de procedură să fie îndeplinite față de ei însăși (și nu față de avocatul lor, ca reprezentant convențional). Apoi, existând alegere de domiciliu (la sediul societății de avocatură), fără afi arătată și persoana însărcinată cu primirea actelor de procedură, era obligatoriu, potrivit art. 93 C. proc. civ.., ca citațiile să fie comunicate la domiciliul lor (al reclamanților). Așa se explică că, nefiind citați, nu au putut recura încheierea de suspendare ajudecății. În consecință perimarea era inoperantă. [ Mai mult... ] 

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    În legătură cu citarea părților care participă în procesul civil printr-un reprezentant trebuie să subliniem că legea procesuală permite părții reprezentante să procedeze la alegea de domiciliu la adresa acestuia. Într-o atare împrejurare, citarea și comunicarea actelor de procedură se va face la adresa reprezentantului. Alegerea de domiciliu trebuie să fie neechivocă; ea nu se presupune prin simpla alegere de către parte aunui reprezentant. În lipsa unei precizări privitoare la comunicarea actelor de procedură la domiciliul reprezentantului partea va fi citată în continuare la domiciliul său (art. 93 C. proc. civ..). [ Mai mult... ] 

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    În baza art. 19 C. proc. civ.., părțile pot conveni, prin înscris sau prin declarație verbală în fața instanței, ca pricinile privitoare la bunuri să fie judecate de alte instanțe decât acelea care, potrivit legii, au competența teritorială, afară de cazurile prevăzute de art. 13-16 C. proc. civ.. Această convenție de alegere ainstanței competente teritorial nu trebuie confundată cu alegerea de domiciliu, prin care părțile aleg, în temeiul art. 93 C. proc. civ.., oaltă adresă și persoana însărcinată cu primirea actelor de procedură, la care să se facă comunicarea acestora. [ Mai mult... ] 

Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
    Articolul 28 stipulează că în toate cererile adresate oficiilor registrului comerțului vor fi indicate persoana și adresa la care se vor comunica încheierile judecătorului-delegat sau alte acte și înștiințări. În realitate această prevedere legală este una de procedură, urmând ca aceste date să fie trecute în cererile de înregistrare, cererile de intervenție sau în opozițiile formulate conform legii, fiind oaplicație adispozițiilor art. 93 C. proc. civ.. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 83 Cererile
Art 84 Cererile
Art 85 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 86 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 87 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 88 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 89 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 90 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 91 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 92 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 93 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 94 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 95 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 96 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 97 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 98 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 99 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 100 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 101 Termenele
Art 102 Termenele
Art 103 Termenele
Reviste:
Alegerea domiciliului procesual la sediul avocatului. încetarea contractului de asistență juridică. Obligația părții de a comunica schimbarea domiciliului ales pentru comunicarea actelor de procedură. Apel. Efect devolutiv
Revista Curierul Judiciar nr. 12/2017
Acțiune formulată de o societate comercială împotriva unui angajat având ca obiect plata de despăgubiri reprezentând contravaloarea indemnizației de odihnă pentru zile nelucrate, încasată fără drept. Competența
Comunicarea hotărârii la domiciliul ales de parte. Lipsa mențiunii persoanei primitorului. Nulitatea actului de procedură întocmit de agentul constatator. Apel formulat în termen
Doctrină:
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...