Art 92 Citațiile și comunicarea actelor de procedură | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 1865. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale de procedură - Citațiile și comunicarea actelor de procedură -
Art. 92.
- Jurisprudență, Reviste (2)

Înmânarea citației se va face personal celui citat, care va semna adeverința de primire, agentul însărcinat cu înmânarea certificând identitatea și semnătura acestuia. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Dacă cel citat, aflându-se la domiciliu, nu vrea să primească citația sau, primind-o, nu voiește ori nu poate să semneze adeverința de primire, agentul va lăsa citația în mâna celui citat sau, în cazul refuzului de primire, o va afișa pe ușa locuinței acestuia, încheind despre acestea proces-verbal. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Dacă cel citat nu se găsește la domiciliu sau dacă, în cazul hotelurilor sau clădirilor compuse din mai multe apartamente, el nu a indicat camera sau apartamentul în care locuiește, agentul va înmâna citația, în primul caz, unei persoane din familie, sau, în lipsă, oricărei alte persoane care locuiește cu dânsul, sau care, în mod obișnuit, primește corespondența, iar, în celelalte cazuri, administratorului, portarului, ori celui ce în mod obișnuit îl înlocuiește; persoana care primește citația va semna adeverința de primire, agentul certificându-i identitatea și semnătura și încheind proces-verbal despre cele urmate. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență

Dacă persoanele arătate în alineatul precedent nu voiesc ori nu pot să semneze adeverința de primire, agentul va încheia proces-verbal, lăsând citația în mâna lor; dacă cei arătați nu voiesc să primească citația sau sunt lipsă, agentul va afișa citația, fie pe ușa locuinței celui citat, fie dacă nu are indicația apartamentului sau camerei locuite, pe ușa principală a clădirii, încheind de asemenea proces-verbal despre toate acestea. Respingeri de neconstituționalitate (9), Jurisprudență, Reviste (4)

Înmânarea citației nu se poate face unui minor sub 14 ani împliniți sau unei persoane lipsită de judecată. Puterea de judecată este presupusă până la dovada contrarie.

Dispozițiile prezentului articol se aplică și la comunicarea sau notificarea oricărui alt act de procedură. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 1865. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 82 Cererile
Art 83 Cererile
Art 84 Cererile
Art 85 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 86 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 87 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 88 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 89 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 90 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 91 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 92 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 93 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 94 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 95 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 96 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 97 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 98 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 99 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 100 Citațiile și comunicarea actelor de procedură
Art 101 Termenele
Art 102 Termenele
Reviste:
ÎCCJ. Comunicarea deciziei de concediere prin poșta electronică
Litigii cu profesionițti. Recurs. Dizolvare societate comercială. Cerere de repunere în termenul de declarare a recursului, întemeiată pe necomunicarea legală a sentinței atacate cu recurenta pârâtă. Momentul începerii termenului de recurs. Recurs tardiv
Ce a decis CEDO referitor la comunicarea citației doar prin afișare?
Citarea de către instanță "prin afișare" a ajuns la CEDO
Curtea EDO. Condamnarea statului român. Cauza Hulpe și alții împotriva României. Acces la instanță. Citare prin afișare
Comunicarea hotărârii la domiciliul ales de parte. Lipsa mențiunii persoanei primitorului. Nulitatea actului de procedură întocmit de agentul constatator. Apel formulat în termen
;
se încarcă...