Art 65 Arătarea titularului dreptului | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 1865. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Alte persoane care pot lua parte la judecată - Arătarea titularului dreptului -
Art. 65.
- Jurisprudență, Doctrină (1)

Cererea privitoare la arătarea titularului dreptului va fi motivată și se va depune o dată cu întâmpinarea, iar, dacă aceasta nu este obligatorie, cel mai târziu la prima zi de înfățișare. Jurisprudență

Cererea va fi comunicată celui arătat ca titular, împreună cu citația, copiile de pe cerere și înscrisurile de la dosar. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 1865. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    4.3.4.3.Procedura arătării titularului dreptului. Cererea privind arătarea titularului dreptului se depune de către pârât odată cu întâmpinarea. Legea nu cuprinde precizări privitoare la forma cererii; ea se referă doar la simpla formalitate amotivării cererii (art. 65 C. proc. civ..). Cu toate acestea, apreciem că cererea privind arătarea titularului dreptului trebuie să întrunească cerințele generale prevăzute de art. 82 C. proc. civ.. De asemenea, din înscrisul depus de către pârât trebuie să rezulte date privitoare la calitatea în care acesta deține lucrul sau exercită vreun drept asupra lui, precum și date privitoare la adevăratul titular al dreptului. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 55 Intervenția
Art 56 Intervenția
Art 57 Chemarea în judecată a altor persoane
Art 58 Chemarea în judecată a altor persoane
Art 59 Chemarea în judecată a altor persoane
Art 60 Chemarea în garanție
Art 61 Chemarea în garanție
Art 62 Chemarea în garanție
Art 63 Chemarea în garanție
Art 64 Arătarea titularului dreptului
Art 65 Arătarea titularului dreptului
Art 66 Arătarea titularului dreptului
Art 67 Reprezentarea părților în judecată
Art 68 Reprezentarea părților în judecată
Art 69 Reprezentarea părților în judecată
Art 70 Reprezentarea părților în judecată
Art 71 Reprezentarea părților în judecată
Art 72 Reprezentarea părților în judecată
Art 73 Reprezentarea părților în judecată
Art 74 Asistența judiciară*)
Art 75 Asistența judiciară*)
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
;
se încarcă...