Art 36 Incompatibilitatea, abținerea și recuzarea judecătorilor | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 1865. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Competența instanțelor judecătorești - Incompatibilitatea, abținerea și recuzarea judecătorilor -
Art. 36.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Dispozițiile prezentului titlu, în afară de art. 24 și 27 pct. 7, se aplică și procurorilor, magistraților asistenți și grefierilor. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 1865. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    24 Remarcăm faptul că, în privința recuzării experților art. 204 conține și unele norme particulare. Aceste reguli se referă la termenul în care poate fi solicitată recuzarea expertului și la soluționarea cererii în ședință publică, cu citarea părților și a expertului. Atare norme au, în mod evident, un caracter special în raport cu cele consacrate în art. 29 și 31 alin. (1) C. proc. civ.. În schimb, după părerea noastră, sunt aplicabile, pentru identitate de rațiune, și în această materie unele dispoziții de drept comun, cum sunt cele privitoare la faptul că asupra cererii de recuzare instanța se pronunță printr-o încheiere, încheiere, care astfel cum s-a subliniat, are regimul juridic prevăzut de art. 34 alin. (1) și 2 C. proc. civ.. A se vedea în acest sens G. Boroi, Codul de procedură civilă comentat și adnotat, Ed. All Beck, București, 2001, p. 402. A se vedea în sens contrar, C. Leaua, Unele considerații asupra procedurii de soluționare a cererii de recuzare, Dreptul nr. 5/2002, p. 84.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 26 Incompatibilitatea, abținerea și recuzarea judecătorilor
Art 27 Incompatibilitatea, abținerea și recuzarea judecătorilor
Art 28 Incompatibilitatea, abținerea și recuzarea judecătorilor
Art 29 Incompatibilitatea, abținerea și recuzarea judecătorilor
Art 30 Incompatibilitatea, abținerea și recuzarea judecătorilor
Art 31 Incompatibilitatea, abținerea și recuzarea judecătorilor
Art 32 Incompatibilitatea, abținerea și recuzarea judecătorilor
Art 33 Incompatibilitatea, abținerea și recuzarea judecătorilor
Art 34 Incompatibilitatea, abținerea și recuzarea judecătorilor
Art 35 Incompatibilitatea, abținerea și recuzarea judecătorilor
Art 36 Incompatibilitatea, abținerea și recuzarea judecătorilor
Art 37 Strămutarea pricinilor
Art 38 Strămutarea pricinilor
Art 39 Strămutarea pricinilor
Art 40 Strămutarea pricinilor
Art 40^1 Strămutarea pricinilor
Art 41 Folosința și exercițiul drepturilor procedurale
Art 42 Folosința și exercițiul drepturilor procedurale
Art 43 Folosința și exercițiul drepturilor procedurale
Art 44 Folosința și exercițiul drepturilor procedurale
Art 45 Folosința și exercițiul drepturilor procedurale
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
;
se încarcă...