Art 308 Termenul și formele recursului | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 1865. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Recursul - Termenul și formele recursului -
Art. 308.
- Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (5), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Președintele instanței, după ce va constata că procedura de comunicare a hotărârii a fost îndeplinită, va fixa termen de judecată și va dispune citarea părților și comunicarea motivelor de recurs. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Intimatul va putea depune întâmpinarea cu cel puțin 5 zile înainte de termenul de judecată. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Președintele, fixând termenul de judecată, poate desemna un judecător pentru întocmirea unui raport asupra recursului. La Curtea Supremă de Justiție raportul se întocmește de un judecător sau de un magistrat asistent. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Raportul va cuprinde, pe scurt, arătarea obiectului cererii de chemare în judecată, soluția recurată, precum și temeiurile acesteia, în măsura în care este nevoie pentru soluționarea recursului. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (2), Reviste (1), Doctrină (1)

Raportul va trebui depus la dosar cu cel puțin 5 zile înainte de ziua înfățișării. Respingeri de neconstituționalitate (2), Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 1865. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 299 Termenul și formele recursului
Art 300 Termenul și formele recursului
Art 301 Termenul și formele recursului
Art 302 Termenul și formele recursului
Art 303 Termenul și formele recursului
Art 304 Termenul și formele recursului
Art 304^1 Termenul și formele recursului
Art 305 Termenul și formele recursului
Art 306 Termenul și formele recursului
Art 307 Termenul și formele recursului
Art 308 Termenul și formele recursului
Art 309 Judecarea recursului și efectele casării
Art 310 Judecarea recursului și efectele casării
Art 311 Judecarea recursului și efectele casării
Art 312 Judecarea recursului și efectele casării
Art 313 Judecarea recursului și efectele casării
Art 314 Judecarea recursului și efectele casării
Art 315 Judecarea recursului și efectele casării
Art 316 Judecarea recursului și efectele casării
Art 317 Contestația în anulare
Art 318 Contestația în anulare
Reviste:
Efectele Deciziei nr. 369/2017 a Curții Constituționale a României. Orientări și tendințe jurisprudențiale la nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție
Răspunderea pentru vicii ascunse. Termen de prescripție
Concesiunea terenului aferent contrucției. Imobil de locuit. Obligarea la încheierea unui contract de concesiune. Teren concesionat pe durata existenței construcției. Sintagma "litigiu care are un obiect evaluabil în bani". Admitere recurs
Suspendarea actului administrativ. Pagubă iminentă. Transferul dreptului de administrare al imobilului de la o instituție la altă instituție
Soluții legislative neconstituționale consacrate prin Codul de procedură civilă (II)
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
;
se încarcă...