Art 285 Termenul și formele apelului | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 1865. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Apelul - Termenul și formele apelului -
Art. 285.
- Jurisprudență, Doctrină (1)

Termenul de apel se întrerupe prin moartea părții care are interes să facă apel. În acest caz se face din nou o singură comunicare a hotărârii, la cel din urmă domiciliu al părții, pe numele moștenirii, fără să se arate numele și calitatea fiecărui moștenitor. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Termenul de apel va începe să curgă din nou de la data comunicării prevăzute la alin. 1. Pentru moștenitorii incapabili, cei cu capacitate restrânsă sau dispăruți ori în caz de moștenire vacantă, termenul va curge din ziua în care se va numi tutorele, curatorul sau administratorul provizoriu. Jurisprudență, Doctrină (1)

Apelul nu constituie prin el însuși un act de acceptare a moștenirii.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 1865. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Termenul de recurs este un termen imperativ și el curge, în principiu, continuu fără posibilitate de întrerupere sau suspendare. Cu toate acestea, se consideră că și în materia recursului sunt aplicabile dispozițiile art. 285-286 C. proc. civ.. care consacră posibilitatea întreruperii termenului de apel prin moartea uneia dintre părți sau prin moartea mandatarului căruia is-a făcut comunicarea. De asemenea, termenul de recurs se întrerupe și în cazul în care partea afost împiedicată dintr-o împrejurare mai presus de voința sa să exercite calea de atac în termenul statornicit de lege. Soluția se impune în baza dispozițiilor de principiu ale art. 316 C. proc. civ.. care permit aplicarea regulilor privind judecata în apel și în fața instanței de recurs123, dar și pentru identitate de rațiune juridică. 
    123 V.M. Ciobanu, vol. II, p. 379; G. Boroi, D. Rădescu, p. 486; I. Deleanu, Tratat de procedură civilă, Ed. C.H. Beck, ed. a II-a, 2007, vol. II, p. 218; V. Daghie, op. cit., p. 106.
[ Mai mult... ]
 

.....
    În această privință, este necesar să precizăm că însăși legea se referă în mod implicit la legitimarea procesuală amoștenitorilor, precizând că termenul de apel se întrerupe prin moartea uneia dintre părți [art. 285 alin. (1) C. proc. civ..]. Cu alte cuvinte, prin moartea uneia dintre părți, legitimarea procesuală se transmite în favoarea moștenitorilor în condițiile indicate de art. 285 alin. (1) C. proc. civ.. [ Mai mult... ] 
.....
    În materia apelului, legea noastră procesuală consacră și două cauze speciale de întrerupere atermenului de procedură. Astfel, potrivit art. 285 alin. (1) C. proc. civ..: „Termenul de apel se întrerupe prin moartea părții care are interes să facă apel”. Într-o asemenea împrejurare, astfel cum dispune același text, va curge un nou termen după ce se va face onouă comunicare ahotărârii, de data aceasta „la cel din urmă domiciliu al părții, pe numele moștenirii, fără să se arate numele și calitatea fiecărui moștenitor”. Această din urmă prevedere legală este de omare utilitate practică, căci ea dispensează partea de obligația de amai face demersuri pentru identificarea fiecărui moștenitor. Osituație particulară este reglementată în art. 285 alin. (2) C. proc. civ.. în privința moștenitorilor incapabili, celor cu capacitate restrânsă de exercițiu, apersoanelor dispărute și în cazul moștenirii vacante. Într-o asemenea împrejurare, termenul de apel „va curge din ziua în care se va numi tutorele, curatorul sau administratorul provizoriu”. Legea nu precizează dacă în acest caz ne aflăm în prezența unei întreruperi sau suspendări atermenului de apel. Menționăm însă că în dreptul comun, unele din împrejurările menționate, determină suspendarea iar nu întreruperea termenelor de prescripție. În ceea ce ne privește, socotim totuși că legea reglementează un caz particular de întrerupere atermenului de procedură. Soluția se justifică și prin reglementarea, în același text, atuturor situațiilor care fac să curgă un nou termen de apel. Formularea art. 285 alin. (2) C. proc. civ.. sugerează și în acest caz că ne aflăm în prezența unor situații care fac să curgă termenul de apel numai din ziua numirii tutorelui, curatorului sau administratorului provizoriu; cu alte cuvinte, nu se pune problema continuării cursului termenului de procedură după încetarea cauzei care adeterminat suspendarea. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 275 Cheltuielile de judecată
Art 276 Cheltuielile de judecată
Art 277 Cheltuielile de judecată
Art 278 Execuția vremelnică
Art 279 Execuția vremelnică
Art 280 Execuția vremelnică
Art 281 Îndreptarea hotărârilor
Art 282 Termenul și formele apelului
Art 283 Termenul și formele apelului
Art 284 Termenul și formele apelului
Art 285 Termenul și formele apelului
Art 286 Termenul și formele apelului
Art 287 Termenul și formele apelului
Art 288 Termenul și formele apelului
Art 289 Termenul și formele apelului
Art 290 Termenul și formele apelului
Art 291 Termenul și formele apelului
Art 292 Termenul și formele apelului
Art 293 Termenul și formele apelului
Art 294 Judecarea apelului
Art 295 Judecarea apelului
Reviste:
Considerații privind regimul juridic aplicabil cererii de apel potrivit noului cod de procedură civilă
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
;
se încarcă...