Art 241 Administrarea dovezilor | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 1865. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Judecata - Administrarea dovezilor -
Art. 241.
- Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Doctrină (2)

Dovezile administrate în condițiile mai sus prevăzute pot să fie folosite și de partea care nu a cerut administrarea lor. Jurisprudență

Cheltuielile făcute cu administrarea dovezilor vor fi ținute în seamă de instanța care judecă pricina în fond.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 1865. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Noțiunea de probă este folosită în terminologia juridică în mai multe accepțiuni. Într-un sens larg, prin probă se desemnează fie acțiunea de stabilire aexistenței sau inexistenței unui fapt, fie chiar rezultatul probațiunii. În sens restrâns, conceptul de probă evocă însuși mijlocul legal folosit pentru dovedirea unui fapt. Este accepțiunea cea mai frecvent folosită în doctrină și jurisprudență. Noțiunea de probă este folosită în acest sens și în art. 167-225 și art. 235-241 C. proc. civ.., texte care au ca obiect administrarea dovezilor. [ Mai mult... ] 

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    Materia probelor este reglementată de dispozițiile art. 1169-1206 C. civ.., ale art. 46-57 Codul comercial și ale art. 167-241 C. proc. civ.. Specifice pricinilor comerciale sunt prevederile cuprinse în Codul comercial, care se vor aplica în completarea sau modificarea dispozițiilor cu aplicabilitate generală din Codul civil și Codul de procedură civilă2. 
    2 Pentru o cercetare interdisciplinară de drept procesual civil, cu incursiuni în dreptul civil și dreptul comercial, a se vedea M. Fodor, Probele în procesul civil, Ed. Universul Juridic, București, 2006.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 222 Administrarea dovezilor
Art 223 Administrarea dovezilor
Art 224 Administrarea dovezilor
Art 225 Administrarea dovezilor
Art 235 Asigurarea dovezilor
Art 236 Administrarea dovezilor
Art 237 Administrarea dovezilor
Art 238 Administrarea dovezilor
Art 239 Administrarea dovezilor
Art 240 Administrarea dovezilor
Art 241 Administrarea dovezilor
Art 242 Suspendarea judecății
Art 243 Suspendarea judecății
Art 244 Suspendarea judecății
Art 245 Suspendarea judecății
Art 246 Renunțarea la judecată și renunțarea la drept
Art 247 Renunțarea la judecată și renunțarea la drept
Art 248 Perimarea
Art 249 Perimarea
Art 250 Perimarea
Art 251 Perimarea
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
;
se încarcă...