Art 239 Administrarea dovezilor | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 1865. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Judecata - Administrarea dovezilor -
Art. 239.
- Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (2)

Oricine are interes să constate de urgență o anumită stare de fapt, care ar putea să înceteze ori să se schimbe până la administrarea dovezilor, va putea cere instanței în circumscripția căreia urmează să se facă constatarea și pe lângă care funcționează executori judecătorești, să delege un executor judecătoresc care să constate la fața locului această stare de fapt. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Președintele poate încuviința facerea constatării fără înștiințarea aceluia împotriva căruia se cere. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Procesul-verbal de constatare va fi comunicat în copie celui împotriva căruia s-a făcut constatarea, dacă nu a fost de față. Jurisprudență

El va face dovada până la dovada contrarie.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 1865. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Așa cum rezultă din textul menționat anterior instanța va delega, pentru realizarea cercetării, un executor judecătoresc. În caz de primejdie de întârziere, administrarea dovezii și constatarea prin executorul judecătoresc se poate face, cu încuviințarea instanței, și în zilele de sărbătoare și chiar în afara orelor legale (art. 240 C. proc. civ..). De asemenea, instanța poate încuviința efectuarea cercetării chiar fără citarea părții adverse [art. 239 alin. (2) C. proc. civ..]. Constatarea făcută de executorul judecătoresc se va consemna într-un proces-verbal. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 220 Administrarea dovezilor
Art 221 Administrarea dovezilor
Art 222 Administrarea dovezilor
Art 223 Administrarea dovezilor
Art 224 Administrarea dovezilor
Art 225 Administrarea dovezilor
Art 235 Asigurarea dovezilor
Art 236 Administrarea dovezilor
Art 237 Administrarea dovezilor
Art 238 Administrarea dovezilor
Art 239 Administrarea dovezilor
Art 240 Administrarea dovezilor
Art 241 Administrarea dovezilor
Art 242 Suspendarea judecății
Art 243 Suspendarea judecății
Art 244 Suspendarea judecății
Art 245 Suspendarea judecății
Art 246 Renunțarea la judecată și renunțarea la drept
Art 247 Renunțarea la judecată și renunțarea la drept
Art 248 Perimarea
Art 249 Perimarea
Reviste:
Decizia nr. 278 din 26 aprilie 2018
Admitere recurs în interesul legii. Aplicarea dispozițiilor art. 16 alin. (7) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Nulitate relativă a procesului-verbal deconstatare a contravenției
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
;
se încarcă...