Art 236 Administrarea dovezilor | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 1865. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Judecata - Administrarea dovezilor -
Art. 236.
- Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Cererea se va îndrepta, înainte de judecată, la judecătoria în circumscripția căreia se află martorul sau obiectul cercetării, iar în timpul judecății, la instanța care judecă pricina. Jurisprudență, Doctrină (1)

Partea va arăta în cerere dovezile a căror administrare o pretinde, faptele ce voiește să dovedească, precum și primejdia întârzierii sau învoirea pârâtului. Jurisprudență

Pârâtul nu este obligat să depună întâmpinare. Instanța va hotărî prin încheiere dată în camera de consiliu. Jurisprudență

În caz de primejdie în întârziere, instanța va putea încuviința cererea și fără citarea părților. Respingeri de neconstituționalitate (2), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 1865. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    – cererile pentru asigurarea dovezilor (art. 236 C. proc. civ..); [ Mai mult... ] 

.....
    Competența de soluționare a cererii aparține instanței în circumscripția căreia se află obiectul cercetării sau în care își are domiciliul martorul [art. 236 alin. (1) C. proc. civ..]19. Procedura asigurării dovezilor poate fi promovată și după ivirea litigiului dintre părți. În acest caz, competența de soluționare a cererii de asigurare a dovezilor aparține instanței care are căderea de a soluționa acțiunea principală. Pericolul de întârziere trebuie justificat și în acest caz, întrucât el reprezintă singurul criteriu care justifică declanșarea acestei proceduri. 
    19 A se vedea C.S.J., secția civilă, decizia nr. 176/2000, B.J.C.D. 2000, p. 154.
[ Mai mult... ]
 
.....
    Uneori însă problema citării părților este lăsată la aprecierea instanței, care în funcție de urgența măsurii solicitate va dispune cu privire la modul în care urmează să se facă judecata: cu sau fără citarea părților. Așa se întâmplă în cazul procedurii asigurării dovezilor [art. 236 alin. (4) C. proc. civ..], în cazul îndreptării greșelilor materiale din hotărâre [art. 281 alin. (2) C. proc. civ..] și în cazul ordonanței președințiale [art. 581 alin. (3) C. proc. civ..]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 217 Administrarea dovezilor
Art 218 Interogatorul
Art 219 Administrarea dovezilor
Art 220 Administrarea dovezilor
Art 221 Administrarea dovezilor
Art 222 Administrarea dovezilor
Art 223 Administrarea dovezilor
Art 224 Administrarea dovezilor
Art 225 Administrarea dovezilor
Art 235 Asigurarea dovezilor
Art 236 Administrarea dovezilor
Art 237 Administrarea dovezilor
Art 238 Administrarea dovezilor
Art 239 Administrarea dovezilor
Art 240 Administrarea dovezilor
Art 241 Administrarea dovezilor
Art 242 Suspendarea judecății
Art 243 Suspendarea judecății
Art 244 Suspendarea judecății
Art 245 Suspendarea judecății
Art 246 Renunțarea la judecată și renunțarea la drept
Reviste:
Conflict negativ de competență. Cerere de asigurare a dovezilor. Competența instanței care judecă procesul în primă instanță
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
;
se încarcă...