Art 225 Administrarea dovezilor | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 1865. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Judecata - Administrarea dovezilor -
Art. 225.
- Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

Dacă partea, fără motive temeinice, refuză să răspundă la interogator sau nu se înfățișează, instanța poate socoti aceste împrejurări ca o mărturisire deplină sau numai ca un început de dovadă în folosul părții potrivnice. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 1865. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Trăsăturile unor sancțiuni se regăsesc însă și în cadrul altor instituții procesuale. Astfel, potrivit art. 174 C. proc. civ.., dacă partea refuză să răspundă la interogatoriul propus, spre ase proba deținerea sau existența unui înscris, instanța „va putea socoti ca dovedite pretențiile părții care acerut înfățișarea, cu privire la cuprinsul acelui înscris”. De asemenea, potrivit art. 225 C. proc. civ.. „dacă partea, fără motive temeinice, refuză să răspundă la interogatoriu sau nu se înfățișează, instanța poate socoti aceste împrejurări ca omărturisire deplină sau numai ca un început de dovadă în folosul părții potrivnice”. Toate aceste dispoziții legale instituie, astfel cum se recunoaște în literatura de specialitate163, oprezumție tacită de recunoaștere apretențiilor. 
    163 A se vedea pentru amănunte: E. Mihuleac, Sistemul probator în procesul civil, Ed. Academiei R.S. România, București, 1969, p. 206-207; A. Ionașcu, Probele în procesul civil, Ed. Științifică, București, 1970, p. 277-281; A. Ionașcu, Probele în procesul civil, Ed. Științifică, București, 1969, p. 206-207 și 265-266.
[ Mai mult... ]
 

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    În materia specifică acererii de înmatriculare, se ridică pe de oparte problema competenței de soluționare acererii, iar, pe de altă parte, problema interesului în formularea acestei cereri de la bun început cu solicitarea de ase soluționa în procedură contencioasă. Legea nr. 31/1990 acordă competență judecătorului delegat la oficiul registrului comerțului în soluționarea cererii de înmatriculare, fără aface distincție între procedura contencioasă și cea necontencioasă. Mai mult, astfel cum vom analiza în detaliu în continuare, în această materie specifică este posibilă transformarea procedurii necontencioase desfășurate în fața judecătorului delegat în procedură contencioasă. De aceea, considerăm că și cererea de înmatriculare care ar fi formulată cu solicitarea ca, de la bun început, să se soluționeze în procedură contencioasă, este tot de competența judecătorului delegat. În ceea ce privește interesul în promovarea cererii în procedură contencioasă, acesta poate fi regăsit în urgentarea soluționării cauzei care nu ar mai implica oamânare la primul termen, odată cu formularea unei cereri de intervenție, precum și în normele procedurale care acordă anumite consecințe procedurale pasivității pârâ-tului, care nu se regăsesc în procedura necontencioasă: consecințele nedepunerii în termen aîntâmpinării, aplicarea art. 225 C. proc. civ.. cu privire la consecințele refuzului nejustificat de arăspunde la interogatoriu etc. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 215 Cercetarea la fața locului
Art 216 Administrarea dovezilor
Art 217 Administrarea dovezilor
Art 218 Interogatorul
Art 219 Administrarea dovezilor
Art 220 Administrarea dovezilor
Art 221 Administrarea dovezilor
Art 222 Administrarea dovezilor
Art 223 Administrarea dovezilor
Art 224 Administrarea dovezilor
Art 225 Administrarea dovezilor
Art 235 Asigurarea dovezilor
Art 236 Administrarea dovezilor
Art 237 Administrarea dovezilor
Art 238 Administrarea dovezilor
Art 239 Administrarea dovezilor
Art 240 Administrarea dovezilor
Art 241 Administrarea dovezilor
Art 242 Suspendarea judecății
Art 243 Suspendarea judecății
Art 244 Suspendarea judecății
Reviste:
Răspunderea pentru vicii ascunse. Termen de prescripție
Antecontract vânzare-cumpărare. Rezoluțiune. Interpretare clauză penală. Admitere recurs
Validarea popririi în reglementarea actualului Cod de procedură civilă
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
;
se încarcă...