Art 219 Administrarea dovezilor | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 1865. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Judecata - Administrarea dovezilor -
Art. 219.
- Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Doctrină (1)

Cel chemat va fi întrebat de către președinte asupra fiecărui fapt în parte. Jurisprudență

Cu încuviințarea președintelui, fiecare dintre judecători, procurorul, precum și partea potrivnică pot pune de-a dreptul întrebări celui chemat la interogator. Modificări (1)

Partea nu are voie să citească un răspuns scris de mai înainte. Ea se poate folosi însă de însemnări, cu încuviințarea președintelui, dar numai cu privire la cifre sau denumiri.

Dacă partea declară că pentru a răspunde trebuie să cerceteze înscrisuri, se va putea soroci un nou termen pentru interogator. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 1865. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Doar în mod cu totul excepțional, legea nu permite reprezentarea judiciară convențională în îndeplinirea unor acte procedurale. Astfel, părțile au obligația de ase prezenta personal în instanță în cazul chemării lor la interogatoriu (art. 218-219 C. proc. civ..). Totuși, art. 223 C. proc. civ.. dispune că partea care are domiciliu în străinătate va putea fi interogată prin cel care oreprezintă în judecată. De asemenea, în procesele de divorț și în fața instanțelor de fond părțile trebuie să se înfățișeze în persoană, afară numai dacă unul dintre soți execută opedeapsă privativă de libertate, este împiedicat de oboală gravă, este pus sub interdicție sau are reședința în străinătate. În toate aceste din urmă situații, părțile se vor putea înfățișa în instanță printr-un mandatar (art. 614 C. proc. civ..). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 209 Administrarea dovezilor
Art 210 Administrarea dovezilor
Art 211 Administrarea dovezilor
Art 212 Administrarea dovezilor
Art 213 Administrarea dovezilor
Art 214 Administrarea dovezilor
Art 215 Cercetarea la fața locului
Art 216 Administrarea dovezilor
Art 217 Administrarea dovezilor
Art 218 Interogatorul
Art 219 Administrarea dovezilor
Art 220 Administrarea dovezilor
Art 221 Administrarea dovezilor
Art 222 Administrarea dovezilor
Art 223 Administrarea dovezilor
Art 224 Administrarea dovezilor
Art 225 Administrarea dovezilor
Art 235 Asigurarea dovezilor
Art 236 Administrarea dovezilor
Art 237 Administrarea dovezilor
Art 238 Administrarea dovezilor
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
;
se încarcă...