Art 163 Excepțiile de procedură și excepția puterii de lucru judecat | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 1865. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Judecata - Excepțiile de procedură și excepția puterii de lucru judecat -
Art. 163.
- Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

Nimeni nu poate fi chemat în judecată pentru aceeași cauză, același obiect și de aceeași parte înaintea mai multor instanțe. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

Această excepție se va putea ridica de părți sau de judecător în orice stare a pricinii în fața instanțelor de fond. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Dacă excepția este primită, dosarul se va trimite instanței care a fost mai întâi investită, iar în cazul când pricinile se află în judecata unor instanțe de grade deosebite, la instanța cu grad mai înalt. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 1865. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    În pofida acestor considerații doctrinare, determinarea conținutului conceptului de cauză întâmpină serioase dificultăți. Aceasta și datorită lipsei unei definiții legale aconceptului și afolosirii lui în împrejurări deosebite. Codul nostru de procedură civilă folosește conceptul de cauză în materia conexității (art. 163 C. proc. civ..), litispendenței (art. 164 C. proc. civ..), precum și pentru adetermina limitele judecății în apel (art. 294 C. proc. civ..). De asemenea, la conceptul de cauză se referă și art. 1201 C. civ.. atunci când determină condițiile autorității lucrului judecat. Din toate aceste dispoziții legale nu se poate desprinde concluzia univocă că legiuitorul are în vedere temeiul juridic al pretențiilor deduse în justiție. Totuși, considerăm că art. 294 C. proc. civ.., atunci când se referă la imposibilitatea schimbării în apel acauzei cererii, are în vedere mai degrabă temeiul juridic al pretențiilor deduse în justiție. În schimb, recunoaștem că aceeași susținere ar putea fi promovată și în legătură cu dispozițiile art. 163 și 164 C. proc. civ.., privitoare la conexitate și litispendență. Nu ar fi lipsit de suport nici susținerea potrivit căreia în textele menționate anterior legiuitorul ar avea în vedere circumstanțele de fapt care au determinat acțiunea reclamantului. [ Mai mult... ] 

Dreptul procesual al Uniunii Europene, ediția 1
    Spre deosebire de sistemul juridic al Uniunii, în dreptul procesual român alături de conexitate este recunoscută și reglementată oaltă formă de prorogare legală de competență și anume litispendența, prevăzută de art. 163 C. proc. civ.., potrivit căreia „nimeni nu poate fi chemat în judecată pentru aceeași cauză, același obiect și de aceeași parte înaintea mai multor instanțe. Această excepție se va putea ridica de părți sau de judecător în orice stare apricinii în fața instanțelor de fond. Dacă excepția este primită, dosarul se va trimite instanței care afost mai întâi învestită, iar în cazul când pricinile se află în judecata unor instanțe de grade deosebite, la instanța cu grad mai înalt”. Totuși, unii autori737 nu rețin litispendența printre cazurile legale de prorogare de competență datorită specificului său. 
    737 V.M. Ciobanu, op. cit., vol. I, p. 435; I. Stoenescu, S. Zilberstein, Drept procesual civil. Teoria generală, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1983, p. 209.
[ Mai mult... ]
 

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    În pofida acestor considerații doctrinare, determinarea conținutului conceptului de cauză întâmpină serioase dificultăți. Aceasta și datorită lipsei unei definiții legale aconceptului și afolosirii lui în împrejurări deosebite. Codul nostru de procedură civilă folosește conceptul de cauză în materia conexității (art. 163 C. proc. civ..), litispendenței (art. 164 C. proc. civ..), precum și pentru adetermina limitele judecății în apel (art. 294 C. proc. civ..). De asemenea, la conceptul de cauză se referă și art. 1201 C. civ.. atunci când determină condițiile autorității lucrului judecat. Din toate aceste dispoziții legale nu se poate desprinde concluzia univocă că legiuitorul are în vedere temeiul juridic al pretențiilor deduse în justiție. Totuși, considerăm că art. 294 C. proc. civ.., atunci când se referă la imposibilitatea schimbării în apel acauzei cererii, are în vedere mai degrabă temeiul juridic al pretențiilor deduse în justiție. În schimb, recunoaștem că aceeași susținere ar putea fi promovată și în legătură cu dispozițiile art. 163 și 164 C. proc. civ.., privitoare la conexitate și litispendență. Nu ar fi lipsit de suport nici susținerea potrivit căreia în textele menționate anterior legiuitorul ar avea în vedere circumstanțele de fapt care au determinat acțiunea reclamantului. [ Mai mult... ] 

.....
    Mijlocul procedural destinat aînlătura oatare situație care poate dăuna procesului firesc de administrare ajustiției este tocmai excepția de litispendență. Într-adevăr, potrivit art. 163 alin. (1) C. proc. civ..: „Nimeni nu poate fi chemat în judecată pentru aceeași cauză, același obiect și de aceeași parte înaintea mai multor instanțe”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 153 Înfățișări și dezbateri
Art 154 Înfățișări și dezbateri
Art 155 Înfățișări și dezbateri
Art 156 Înfățișări și dezbateri
Art 157 Înfățișări și dezbateri
Art 158 Excepțiile de procedură și excepția puterii de lucru judecat
Art 159 Excepțiile de procedură și excepția puterii de lucru judecat
Art 160 Excepțiile de procedură și excepția puterii de lucru judecat
Art 161 Excepțiile de procedură și excepția puterii de lucru judecat
Art 162 Excepțiile de procedură și excepția puterii de lucru judecat
Art 163 Excepțiile de procedură și excepția puterii de lucru judecat
Art 164 Excepțiile de procedură și excepția puterii de lucru judecat
Art 165 Excepțiile de procedură și excepția puterii de lucru judecat
Art 166 Excepțiile de procedură și excepția puterii de lucru judecat
Art 167 Dispoziții generale
Art 168 Administrarea dovezilor
Art 169 Administrarea dovezilor
Art 170 Administrarea dovezilor
Art 171 Administrarea dovezilor
Art 172 Dovada cu înscrisuri
Art 173 Administrarea dovezilor
Reviste:
Societate pe acțiuni. Acțiuni nominative. Revendicare mobiliară/Joint stock company. Nominal shares. Movable property claim
Detașare salariat. Act de dispoziție al angajatorului. Drepturi salariale cuvenite salariatului român pe perioada detașării sale într-un stat membru UE (Italia)
Răspunderea patrimonială a administratorului. Cerere reconvențională a administratorului de retragere din societate. Excepție de litispendență. Inadmisibilitate
Litigiu în materia drepturilor de asigurări sociale. Neîntrunirea cumulativa a cerințelor legale pentru existența autorității de lucru judecat. Admitere recurs
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Dreptul procesual al Uniunii Europene, ediția 1
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
;
se încarcă...