Art 139 Înfățișări și dezbateri | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 1865. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Judecata - Înfățișări și dezbateri -
Art. 139.
- Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

Partea care a depus un înscris în copie certificată este datoare să aibă asupra sa la ședință originalul înscrisului sau să-l depună mai înainte în păstrarea grefei, sub pedeapsa de a nu se ține seama de înscris. Jurisprudență

Dacă partea potrivnică nu poate să-și dea seama de exactitatea copiei față cu originalul înfățișat în ședință, judecătorul va putea acorda un termen scurt, obligând partea să depună originalul în păstrarea grefei. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 1865. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    Într-o speță, având ca obiect revendicarea unui imobil naționalizat, instanțele, primind afirmația pârâtei că nu există identitate între bunul revendicat și cel naționalizat, a respins acțiunea. Soluția a fost reformată în recurs cu trimiterea cauzei la prima instanță, reținându-se că soluția se sprijină pe existența unor înscrisuri nelegalizate și necertificate referitor la care instanțele erau datoare să facă aplicația art. 139 C. proc. civ.. și 1188 alin. (1) C. civ.. Acest lucru era necesar în scopul prevenirii oricăror greșeli în cunoașterea faptelor și aflării dacă bunul revendicat a fost sau nu proprietatea reclamantei și dacă, prin efectul naționalizării, a trecut în patrimoniul statului2. 
    2 C.S.J., secția civilă, decizia nr. 1859/2001 (nepublicată).
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 129 Înfățișări și dezbateri
Art 130 Înfățișări și dezbateri
Art 131 Înfățișări și dezbateri
Art 132 Înfățișări și dezbateri
Art 133 Înfățișări și dezbateri
Art 134 Înfățișări și dezbateri
Art 135 Înfățișări și dezbateri
Art 136 Înfățișări și dezbateri
Art 137 Înfățișări și dezbateri
Art 138 Înfățișări și dezbateri
Art 139 Înfățișări și dezbateri
Art 140 Înfățișări și dezbateri
Art 141 Înfățișări și dezbateri
Art 142 Înfățișări și dezbateri
Art 143 Înfățișări și dezbateri
Art 144 Înfățișări și dezbateri
Art 144^1 Înfățișări și dezbateri
Art 145 Înfățișări și dezbateri
Art 146 Înfățișări și dezbateri
Art 147 Înfățișări și dezbateri
Art 148 Înfățișări și dezbateri
Doctrină:
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
;
se încarcă...