Parlamentul României

Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, nr. 341/2004

Modificări (17), Puneri în aplicare (5), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (41), Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (24), Reviste (7), Doctrine (1), Comentarii expert, Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 iulie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Revoluția română din decembrie 1989, declanșată prin revolta populară de la Timișoara, continuată în București și în alte localități ale țării și transformată în revoluție antitotalitară, sprijinită de armată, care a condus la căderea regimului comunist și la instaurarea democrației, constituie un moment crucial în istoria României. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Revoluția română din decembrie 1989 s-a înfăptuit prin jertfă și spirit de sacrificiu din partea celor care au luptat pentru victoria ei. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 2. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (5), Hotărâri judecătorești

În aplicarea prevederilor prezentei legi, se vor avea în vedere următoarele principii:

a) respectul și gratitudinea față de eroii-martiri și luptătorii participanți la acțiunile desfășurate pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989 și grija față de urmașii eroilor-martiri; Referințe în jurisprudență (4), Caută hotărâri judecătorești

b) respectarea adevărului istoric prin aprofundarea documentării privind Revoluția română din decembrie 1989;

c) diferențierea etapelor Revoluției; Puneri în aplicare (1), Caută hotărâri judecătorești

d) stabilirea categoriilor de luptători, prin diferențierea angajării și participării la acțiunile desfășurate pentru victoria Revoluției;

e) diferențierea între civili și militari privind etapele participării și formele de angajare în acțiunile desfășurate pentru victoria Revoluției; Puneri în aplicare (1), Caută hotărâri judecătorești

f) echitate în acordarea drepturilor prevăzute de prezenta lege. Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 3. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență (2)

(1) Pentru cinstirea memoriei celor care și-au jertfit viața și în semn de gratitudine față de cei care au luptat pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989, se instituie următoarele titluri: Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (6)

a) Erou-Martir al Revoluției Române din Decembrie 1989 - atribuit celor care s-au jertfit în lupta pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989 sau au decedat în legătură cu aceasta; Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

b) Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989: Modificări (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență (8), Reviste (1)

1. Luptător Rănit - atribuit celor care au fost răniți în luptele pentru victoria Revoluției din decembrie 1989 sau în legătură cu aceasta; Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (2), Hotărâri judecătorești

2. Luptător Reținut - atribuit celor care au fost reținuți de forțele de represiune ca urmare a participării la acțiunile pentru victoria Revoluției; Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (1)

3. Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite - atribuit celor care, în perioada 14-25 decembrie 1989, au mobilizat și au condus grupuri sau mulțimi de oameni, au construit și au menținut baricade împotriva forțelor de represiune ale regimului totalitar comunist, au ocupat obiective de importanță vitală pentru rezistența regimului totalitar și le-au apărat până la data judecării dictatorului, în localitățile unde au luptat pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și celor care au avut acțiuni dovedite împotriva regimului și însemnelor comunismului între 14-22 decembrie 1989; Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (5)

c) Participant la Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 - calitate onorifică. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(2) Titlurile instituite la alin. (1) se vor acorda în condițiile prezentei legi, avându-se în vedere calitățile și titlurile atestate, potrivit Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (9)

(3) În semn de recunoștință față de persoanele care au dobândit titlurile prevăzute la alin. (1), Președintele României poate conferi acestora Ordinul "Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989", în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/1996 privind instituirea Ordinului "Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989", precum și alte ordine și medalii, potrivit Legii nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și completările ulterioare. Referințe în jurisprudență (4)

(4) Pentru eternizarea memoriei eroilor căzuți în lupta pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989, consiliile locale, la propunerea organizațiilor și a Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989, cu avizul Ministerului Culturii și Cultelor, vor construi în orașele țării monumente dedicate acestora. Puneri în aplicare (1)

(5) Sediile asociațiilor, ligilor, organizațiilor, cluburilor și fundațiilor revoluționarilor constituite până la data de 31 decembrie 1990, aflate în proprietatea statului și pentru care există un contract de închiriere la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor trece, fără plată, în patrimoniul acestora, iar sediile asociațiilor, ligilor, organizațiilor, cluburilor și fundațiilor revoluționarilor constituite după această dată, până la data de 31 decembrie 1992, precum și sediile federațiilor și uniunilor naționale de revoluționari constituite până la 31 decembrie 2003 vor avea același regim juridic prevăzut pentru sediile partidelor politice. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (1)

(6) Asociațiile, ligile, organizațiile, cluburile, fundațiile, federațiile și uniunile naționale de revoluționari pot beneficia de sponsorizare, în condițiile legii. Modificări (1)

Art. 4. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (17), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

(1) Prin urmaș de erou-martir se înțelege persoanele îndreptățite să beneficieze de prevederile prezentei legi, și anume soțul supraviețuitor, părinții celui decedat și fiecare dintre copiii acestuia. Referințe (1), Referințe în jurisprudență (4), Caută hotărâri judecătorești

(2) Persoanele care au obținut titlurile prevăzute la alin. (1) au dreptul la o indemnizație lunară reparatorie, pe baza coeficienților de multiplicare ce vor fi aplicați asupra salariului mediu brut pe economie din luna anterioară celei în care se face plata, astfel: Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (7), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

a) soțul supraviețuitor al celui decedat, dacă nu s-a recăsătorit - un coeficient de 1,10;

b) fiecare dintre părinții celui decedat - un coeficient de 0,50; Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

c) fiecare dintre copiii celui decedat, până la majorat sau până la terminarea studiilor, dar nu peste vârsta de 26 de ani, indiferent în întreținerea cui se află - un coeficient de 1,10. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(3) Persoanele care au obținut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 și 2 au dreptul la o indemnizație lunară reparatorie, prin aplicarea următorilor coeficienți asupra salariului mediu brut pe economie din luna anterioară celei în care se face plata, astfel: Modificări (2), Puneri în aplicare (2), Referințe în jurisprudență (1)

a) 2,00 - pentru marii mutilați;

b) 1,75 - pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate; Referințe în jurisprudență (1)

c) 1,50 - pentru persoanele încadrate în gradul II de invaliditate; Referințe în jurisprudență (1)

d) 1,25 - pentru persoanele încadrate în gradul III de invaliditate; Referințe în jurisprudență (1)

e) 1,10 - pentru persoanele neîncadrate în grad de invaliditate. Referințe în jurisprudență (2)

(4) De o indemnizație lunară reparatorie, calculată prin aplicarea coeficientului de 1,10 la salariul mediu brut pe economie din luna anterioară celei în care se face plata, beneficiază persoanele care au obținut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 - și numai dacă au un venit mai mic decât salariul mediu brut pe economie. De aceleași drepturi și în aceleași condiții beneficiază copiii eroilor-martiri, indiferent de vârstă, dacă nu sunt încadrați în nici o formă de învățământ ori nu realizează venituri din motive neimputabile lor. Modificări (4), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (8), Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (1), Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (31), Reviste (2), Hotărâri judecătorești

(5) Marii mutilați și persoanele încadrate în gradul I de invaliditate beneficiază, pe lângă indemnizația prevăzută la alin. (3), și de o indemnizație de îngrijire ce se acordă lunar, prin aplicarea coeficientului de multiplicare 0,50 asupra salariului mediu brut pe economie din luna anterioară celei în care se face plata. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (3)

Art. 5. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (18), Reviste (2), Hotărâri judecătorești

(1) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), precum și la art. 4 alin. (1) beneficiază, pe lângă indemnizația calculată conform prevederilor art. 4, și de următoarele drepturi: Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

a) prioritate în asigurarea unei locuințe din fondul disponibil de locuințe sociale, în localitatea de domiciliu, dacă nu au deținut în proprietate o altă locuință până la data atribuirii; Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

b) stabilirea chiriei la nivelul minim prevăzut de lege pentru locuințele din fondul locativ de stat, dacă dispun de un venit lunar mai mic sau egal cu salariul mediu brut pe economie; Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

c) cumpărarea sau închirierea cu prioritate, fără licitație, din fondul de stat, a unui spațiu comercial sau de prestări servicii corespunzător, cu o suprafață utilă de până la 100 m2, inclusiv în indiviziune, sau concesionarea ori închirierea cu prioritate, fără licitație, a unei suprafețe de teren de până la 100 m2 din domeniul public pentru construirea unui spațiu comercial sau de prestări servicii, cu o clauză de neînstrăinare timp de 10 ani de la data dobândirii; Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (16), Caută hotărâri judecătorești

d) acordarea gratuită de proteze, orteze și scaune cu rotile pentru invalizii care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă, costul integral al acestora fiind suportat de la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989; Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (4), Caută hotărâri judecătorești

e) accesul gratuit al copiilor la creșele și grădinițele din subordinea administrațiilor locale, precum și asigurarea gratuită a rechizitelor pentru școlari, dacă venitul lunar este mai mic sau egal cu salariul mediu brut pe economie; Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

f) acordarea unei subvenții de stat egale cu 50% din dobânda aferentă unui credit bancar de până la 20.000 euro, contractat pentru cumpărarea sau construirea unei locuințe în localitatea de domiciliu, dacă nu au deținut sau nu dețin o proprietate locativă, precum și posibilitatea garantării creditelor contractate cu indemnizația calculată conform prevederilor prezentei legi; Puneri în aplicare (1), Caută hotărâri judecătorești

g) atribuirea, în limita posibilităților, în proprietate și cu clauză de neînstrăinare timp de 10 ani de la data dobândirii, a 10.000 m2 de teren în extravilan și 500 m2 de teren în intravilan - acesta din urmă pentru destinația de locuință, dacă nu a avut sau nu are în proprietate un alt spațiu locativ; Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Referințe în jurisprudență (13), Caută hotărâri judecătorești

h) atribuirea în proprietate, fără plată, a locului de veci; Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

i) accesul gratuit al persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și la art. 4 alin. (1) - cu suportarea cheltuielilor de la bugetul ministerelor respective și de la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate - la tratamente și medicamente în spitalele, policlinicile, bazele de tratament și stațiunile balneoclimaterice ale Ministerului Sănătății, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Administrației și Internelor; Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

j) accesul gratuit la medicamente, prin medicul de familie, costul integral al acestora fiind suportat din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate; Puneri în aplicare (1), Caută hotărâri judecătorești

k) transportul urban gratuit cu mijloacele de transport în comun și, anual, 12 călătorii gratuite pe calea ferată, la clasa I, dus-întors, cu toate categoriile de trenuri de călători; anual - 12 călătorii gratuite dus-întors până în localitatea reședință de județ, cu mijloace de transport în comun, pentru persoanele care domiciliază în mediul rural. În limita celor 12 călătorii gratuite pot călători și membrii familiei titularului. De aceste gratuități beneficiază și însoțitorul pensionarului de invaliditate de gradul I sau al marelui mutilat; Modificări (3), Caută hotărâri judecătorești

l) scutirea de la plata taxelor și impozitelor pentru o locuință din proprietate și terenul aferent acesteia, pentru autoturisme hycomat și mototriciclu, precum și scutirea de taxe la importul unui singur autoturism tip hycomat sau atribuirea gratuită, în proprietate, a unui mijloc de transport autonom corespunzător standardelor internaționale pentru marii mutilați și persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1, care au un grad de invaliditate locomotorie; Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

m) acordarea unei indemnizații lunare, adăugată la pensia pentru limită de vârstă, echivalentă cu un coeficient de 0,6, calculat conform prevederilor art. 4 alin. (2); Puneri în aplicare (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (6), Caută hotărâri judecătorești

n) pensionarea cu 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard, prevăzută de lege; Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (10), Caută hotărâri judecătorești

o) scutirea de la plata taxelor pentru serviciile publice de radiodifuziune și de televiziune, pentru cei cu venituri lunare mai mici decât salariul mediu brut pe economie. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

(2) Drepturile acordate conform prezentei legi nu sunt considerate venituri, nu se impozitează și nu afectează acordarea altor drepturi. Referințe în jurisprudență (2), Hotărâri judecătorești

(3) Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989, după analizarea dosarelor persoanelor ce solicită preschimbarea certificatelor, cu avizul comisiei parlamentare pentru controlul aplicării prevederilor prezentei legi, va elibera noul tip de certificat, care va avea un format unic, cu elemente de securizare - singurul document valabil pentru a beneficia de prevederile prezentei legi. Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe în jurisprudență (25)

(4) Dosarele persoanelor care solicită preschimbarea certificatelor trebuie să conțină documentația prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 566/1996 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru cinstirea și sprijinirea eroilor Revoluției din decembrie 1989, cu modificările ulterioare, pentru fiecare categorie, precum și avizul reactualizat al unei organizații de revoluționari legal constituite până la data de 31 decembrie 1992. Certificatele eliberate potrivit prezentei legi vor fi semnate de către secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 și de către președintele comisiei parlamentare menționate la alin. (3). Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (9)

(5) Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989, cu avizul comisiei parlamentare pentru controlul aplicării prevederilor prezentei legi, face propuneri Președintelui României pentru acordarea ordinului prevăzut la art. 3 alin. (3). Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (8)

Art. 6. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Agenții economici care angajează persoanele ce îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), precum și la art. 4 alin. (1) beneficiază de facilitățile prevăzute de legislația în vigoare pentru angajatorii care oferă locuri de muncă șomerilor și tinerilor absolvenți.

Art. 7. - Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Dispozițiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător militarilor și salariaților civili din Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Administrației și Internelor, care au dobândit titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b).

Art. 8. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (10)

De prevederile prezentei legi nu beneficiază persoanele, civili sau militari, care sunt dovedite a fi fost implicate în activitățile fostei securități ca poliție politică, precum și persoanele care au organizat, au acționat, au instigat și au luptat, sub orice formă, împotriva Revoluției.

Art. 9. - Puneri în aplicare (3), Referințe în jurisprudență (16)

(1) Certificatele doveditoare care, în perioada 1990-1997, au fost eliberate de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 și de Comisia pentru cinstirea și sprijinirea eroilor Revoluției din decembrie 1989, după verificare, potrivit art. 5 alin. (3), (4) și (5), se vor preschimba, la cererea titularului, de către Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Modificări (9), Respingeri de neconstituționalitate (5), Referințe în jurisprudență (38)

(2) Persoanele care solicită preschimbarea documentelor care atestă titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), potrivit prezentei legi, precum și președinții organizațiilor nominalizate la art. 5 alin. (4) poartă răspunderea penală pentru corectitudinea întocmirii dosarelor, care vor fi verificate de către Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 și avizate de Comisia parlamentară a revoluționarilor din decembrie 1989, în vederea eliberării de către acesta a certificatelor doveditoare, preschimbate conform alin. (1). Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe în jurisprudență (3)

(3) Certificatele eroilor-martiri se eliberează și se acordă la propunerea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989, cu avizul Comisiei parlamentare a revoluționarilor din decembrie 1989, și se atribuie urmașilor acestora, conform normelor metodologice. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(4) Certificatele doveditoare care, în perioada 1990-1997, au fost eliberate de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 și de Comisia pentru cinstirea și sprijinirea eroilor Revoluției din decembrie 1989, pe perioada preschimbării, maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, își păstrează valabilitatea. Modificări (4), Puneri în aplicare (2), Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe în jurisprudență (5)

(5) Contestațiile privind preschimbarea ori neefectuarea preschimbării certificatelor, conform prezentei legi, se fac cu nominalizarea persoanelor în cauză și se vor adresa Comisiei parlamentare a revoluționarilor din decembrie 1989, care le soluționează potrivit normelor metodologice stabilite în acest sens. Respingeri de neconstituționalitate (11), Referințe în jurisprudență (41)

(6) În conformitate cu prevederile prezentei legi, titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) se atribuie, prin decret, de către Președintele României, la propunerea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989, cu avizul comisiei parlamentare constituite pentru controlul aplicării prevederilor prezentei legi, potrivit principiilor cuprinse la art. 2 și criteriilor stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, pe baza certificatelor doveditoare preschimbate conform alin. (1). Referințe în jurisprudență (4), Hotărâri judecătorești

Art. 10. - Respingeri de neconstituționalitate (2)

(1) Persoanele care nu se încadrează în prevederile art. 3 alin. (1) și ale art. 9 alin. (5) și care, în termen de 6 luni, nu fac contestație își pierd calitatea deținută anterior. Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe în jurisprudență (2)

(2) Persoanelor care au participat la Revoluție, dar nu se încadrează în criteriile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 566/1996, cu modificările ulterioare, li se va atribui calitatea onorifică de participant la Revoluția română din decembrie 1989, în condițiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Respingeri de neconstituționalitate (7), Referințe în jurisprudență (1)

Art. 11. - Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe în jurisprudență (9)

Comisia parlamentară pentru controlul aplicării Legii nr. 42/1990 își continuă activitatea în condițiile prezentei legi sub denumirea "Comisia parlamentară a revoluționarilor din decembrie 1989", care va aviza propunerile Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 privind preschimbarea certificatelor, va soluționa contestațiile prevăzute la art. 9 alin. (5) și va aviza inițiativele legislative cu referire la acest moment crucial din istoria României. Comisia va fi constituită exclusiv din parlamentari care au dobândit una dintre calitățile prevăzute la art. 3.

Art. 12. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

Prefecturile vor transmite trimestrial Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 liste nominale cu situația acordării drepturilor ce revin persoanelor prevăzute prin prezenta lege, precum și motivarea neacordării acestora.

Art. 13. - Referințe în jurisprudență (4)

(1) Ministerele și celelalte instituții ale administrației publice centrale sunt obligate să urmărească și să asigure aplicarea prevederilor prezentei legi.

(2) Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală a celor vinovați, în condițiile legii.

(3) Persoanele beneficiare ale prezentei legi, care au deținut drepturi prin atribuire de proprietate, concesionare sau închiriere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 42/1990, nu vor mai beneficia de aceleași drepturi conform prezentei legi. Referințe în jurisprudență (2)

Art. 14. -

În vederea studierii aspectelor legate de condițiile interne și internaționale ale declanșării și desfășurării Revoluției române din decembrie 1989, se înființează un institut pentru studiul Revoluției. Organizarea și funcționarea institutului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 15. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Fundația Fondul Libertatea, constituită prin Decretul-lege nr. 124/1990, cu modificările ulterioare, își continuă activitatea în subordinea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor, sub controlul comisiei parlamentare constituite potrivit art. 11 și în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 16. - Referințe în jurisprudență (1)

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 va elabora normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.

Art. 17. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (2)

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
VALER DORNEANU DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 12 iulie 2004.

Nr. 341.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Executarea unei hotărâri judecătorești prin care s-a stabilit obligația angajatorului de a plăti, unui fost angajat, o alocație lunară precum și un mod de actualizare a cuantumului acesteia în viitor. Consecințele modificării modului de actualizare ca urmare a adoptării unui act normativ nou. Hotărârea CEDO în cauza Gusakova contra Rusiei. Jurisprudență națională
Revista Curierul Judiciar nr. 10/2017
Impozitul pe mijloacele de transport
Excepții specifice privind persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale în cazul obținerii de venituri din activități independente
Revista Curierul Fiscal nr. 10/2017
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2018
Promovarea acțiunii în contencios administrativ de către instituția Avocatul Poporului. Aspecte practice
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 23/2018 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București - Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, în Dosarul nr. 2.307/93/2016, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la o chestiune de drept
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 22/2013 privind examinarea recursurilor în interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de Avocatul Poporului privind interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 4 alin. (4) și art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, raportate la prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, cu referire la modalitatea de stabilire, în anul 2011, a indemnizațiilor lunare reparatorii și a indemnizațiilor lunare acordate potrivit Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare
;
se încarcă...