Organizarea și funcționarea uniunilor de ramură ale cooperativelor agricole | Lege 566/2004

Acesta este un fragment din Legea cooperației agricole nr. 566/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Uniunile de ramură ale cooperativelor agricole -
SECȚIUNEA 1
Organizarea și funcționarea uniunilor de ramură ale cooperativelor agricole

Art. 58. -

(1) Uniunile de ramură se înființează prin asocierea voluntară a cooperativelor agricole care își desfășoară activitatea în același domeniu.

(2) O dată cu înființarea uniunii de ramură, fiecare cooperativă agricolă își poate preciza opțiunea pentru aderarea ei la uniunea de ramură a cooperativelor agricole.

Art. 59. -

Înființarea uniunilor de ramură ale cooperativelor agricole se poate face în baza statutului prin asocierea a cel puțin 5 cooperative agricole de profil.

Art. 60. -

(1) Uniunile de ramură ale cooperativelor agricole funcționează ca organisme reprezentative fără scop patrimonial, nonprofit, cu personalitate juridică și se înregistrează în registrul de asociații și fundații. Scopul lor este de a asigura, prin cooperare, serviciile necesare care să contribuie la dezvoltarea și modernizarea mijloacelor și metodelor de creștere a eficienței economice și de specializare și concentrare a activității cooperativelor agricole.

(2) Uniunile de ramură ale cooperativelor agricole au următoarele atribuții:

a) sprijină cooperativele agricole cooperatoare în domeniile economice, tehnice, financiare, bancare și altele asemenea, pe principiul mutualității;

b) reprezintă, pe baza mandatului conferit, interesele cooperativelor agricole cooperatoare în fața instituțiilor publice și a instanțelor judecătorești, interne și internaționale;

c) promovează cooperarea între cooperativele agricole și agenți economici din țară și din străinătate.

(3) Uniunea de ramură acționează pentru dezvoltarea și ameliorarea producției agricole, precum și pentru promovarea inițiativelor cu caracter social și cultural, în interesul cooperativelor agricole membre prin următoarele:

a) asigură asistență tehnică, juridică și de interese în favoarea cooperativelor agricole membre;

b) coordonează efectuarea de studii și cercetări în agricultură, înființarea de câmpuri experimentale și activitatea de difuzare a experienței avansate în domeniu.

(4) Prin actul constitutiv al uniunilor de ramură se stabilesc:

a) scopul și mijloacele de realizare a acestuia;

b) delimitarea teritorială a zonei de activitate;

c) contribuția membrilor cooperatori la formarea capitalului uniunii de ramură și criteriile de participare la adunările generale;

d) modul de dobândire și de pierdere a calității de asociat;

e) modul de încetare a activității uniunilor de ramură.

Art. 61. -

(1) Cooperativele agricole asociate în uniunile de ramură pot constitui federații, după cum urmează:

a) federații de marketing, care asigură valorificarea produselor agricole; Modificări (1)

b) federații de asigurare mutuală a membrilor cooperatori.

(2) Federațiile au scop nepatrimonial, se constituie la nivel regional și pot înființa numai sedii secundare.

Art. 62. -

Veniturile uniunilor de ramură ale cooperativelor agricole sunt formate din contribuțiile cooperativelor agricole cooperatoare, donații, subvenții și sponsorizări. Nivelul contribuțiilor cooperativelor agricole cooperatoare și criteriile de plată se stabilesc prin actul constitutiv.

Art. 63. -

Fuzionarea, dizolvarea și lichidarea se fac cu respectarea prezentei legi, a actului constitutiv și a altor dispoziții legale în domeniu.

Acesta este un fragment din Legea cooperației agricole nr. 566/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 566/2004:
Adunarea generală
Consiliul de administrație
Cenzorii
Organizarea și funcționarea uniunilor de ramură ale cooperativelor agricole
Organele de conducere ale uniunilor de ramură ale cooperativelor agricole
;
se încarcă...