Art 50 Fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea cooperativelor agricole | Lege 566/2004

Acesta este un fragment din Legea cooperației agricole nr. 566/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea cooperativelor agricole -
Art. 50.
-

(1) Administratorii cooperativelor agricole care fuzionează ori sunt supuse divizării trebuie să întocmească proiectul de fuziune sau de divizare, după caz, care va cuprinde:

a) denumirea și sediul cooperativelor agricole care participă la operațiune;

b) fundamentarea și condițiile fuziunii sau ale divizării;

c) stabilirea și evaluarea activului și pasivului care se transmit cooperativelor agricole beneficiare;

d) raportul de schimb al părților sociale;

e) modalitățile de predare a părților sociale;

f) cuantumul primei de fuziune sau de divizare;

g) data situației financiare de fuziune sau a situației financiare de divizare, dată care va fi aceeași pentru toate cooperativele agricole participante;

h) orice alte date care prezintă interes pentru operațiune.

(2) Proiectul de fuziune sau de divizare trebuie supus aprobării adunărilor generale ale cooperativelor agricole care participă la aceasta în termen de 60 de zile de la data finalizării proiectului.

(3) La convocarea adunării generale care urmează să aprobe fuziunea sau divizarea, trebuie să se pună la dispoziția membrilor cooperatori, la sediul social al cooperativelor agricole, următoarele documente:

a) proiectul de fuziune sau de divizare;

b) rapoartele redactate de administratorii fiecărei cooperative agricole în cauză cu privire la convenția și efectele fuziunii sau divizării proiectate;

c) situația financiară de fuziune sau situația financiară de divizare;

d) raportul cenzorilor.

Acesta este un fragment din Legea cooperației agricole nr. 566/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 566/2004:
Art 40 Registrele cooperativei agricole
Art 41 Registrele cooperativei agricole
Art 42 Controlul financiar de gestiune
Art 43 Controlul financiar de gestiune
Art 44 Mijloacele financiare ale cooperativelor agricole
Art 45 Mijloacele financiare ale cooperativelor agricole
Art 46 Mijloacele financiare ale cooperativelor agricole
Art 47 Regimul juridic al patrimoniului cooperativelor agricole
Art 48 Fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea cooperativelor agricole
Art 49 Fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea cooperativelor agricole
Art 50 Fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea cooperativelor agricole
Art 51 Fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea cooperativelor agricole
Art 52 Fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea cooperativelor agricole
Art 53 Fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea cooperativelor agricole
Art 54 Fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea cooperativelor agricole
Art 55 Fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea cooperativelor agricole
Art 56 Fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea cooperativelor agricole
Art 57 Fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea cooperativelor agricole
Art 58 Organizarea și funcționarea uniunilor de ramură ale cooperativelor agricole
Art 59 Organizarea și funcționarea uniunilor de ramură ale cooperativelor agricole
Art 60 Organizarea și funcționarea uniunilor de ramură ale cooperativelor agricole
;
se încarcă...