Art 29 Consiliul de administrație | Lege 566/2004

Acesta este un fragment din Legea cooperației agricole nr. 566/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Organele de conducere și de control ale cooperativei agricole - Consiliul de administrație -
Art. 29.
-

(1) Nu pot fi membri ai consiliului de administrație membrii cooperatori aflați în una dintre situațiile prevăzute la art. 16 alin. (4).

(2) Membrii consiliului de administrație nu pot fi salariați în cooperative agricole. Aceștia vor primi o indemnizație stabilită de adunarea generală, în condițiile legii.

(3) Din consiliul de administrație nu pot face parte în același timp soțul/soția, precum și rudele și afinii membrilor până la gradul al treilea inclusiv. Referințe în jurisprudență (3)

(4) Membrii consiliului de administrație nu pot fi asociați, acționari, administratori, directori executivi și cenzori în societățile comerciale care au același obiect de activitate cu al cooperativei agricole. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea cooperației agricole nr. 566/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 566/2004:
Art 19 Drepturile și obligațiile membrilor cooperatori
Art 20 Drepturile și obligațiile membrilor cooperatori
Art 21 Drepturile și obligațiile membrilor cooperatori
Art 22 Organele de conducere și de control ale cooperativei agricole
Art 23 Adunarea generală
Art 24 Adunarea generală
Art 25 Adunarea generală
Art 26 Adunarea generală
Art 27 Consiliul de administrație
Art 28 Consiliul de administrație
Art 29 Consiliul de administrație
Art 30 Consiliul de administrație
Art 31 Consiliul de administrație
Art 32 Consiliul de administrație
Art 33 Consiliul de administrație
Art 34 Consiliul de administrație
Art 35 Consiliul de administrație
Art 36 Cenzorii
Art 37 Cenzorii
Art 38 Registrele cooperativei agricole
Art 39 Registrele cooperativei agricole
;
se încarcă...