Art 28 Consiliul de administrație | Lege 566/2004

Acesta este un fragment din Legea cooperației agricole nr. 566/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Organele de conducere și de control ale cooperativei agricole - Consiliul de administrație -
Art. 28.
-

Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

a) asigură respectarea statutului și ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale;

b) prezintă spre aprobare adunării generale programul anual privind activitatea economico-financiară și bugetul de venituri și cheltuieli;

c) analizează trimestrial activitatea economică și financiară a cooperativei agricole;

d) stabilește numărul și structura personalului angajat al cooperativei agricole;

e) angajează și demite membrii conducerii executive;

f) organizează acțiuni de cooperare cu alte cooperative, cu aprobarea adunării generale; Modificări (1)

g) pune la dispoziție cenzorilor mijloacele necesare exercitării atribuțiilor ce le revin;

h) prezintă adunării generale, la finele execuției financiare, raportul anual de activitate și raportul de gestiune.

Acesta este un fragment din Legea cooperației agricole nr. 566/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 566/2004:
Art 18 Drepturile și obligațiile membrilor cooperatori
Art 19 Drepturile și obligațiile membrilor cooperatori
Art 20 Drepturile și obligațiile membrilor cooperatori
Art 21 Drepturile și obligațiile membrilor cooperatori
Art 22 Organele de conducere și de control ale cooperativei agricole
Art 23 Adunarea generală
Art 24 Adunarea generală
Art 25 Adunarea generală
Art 26 Adunarea generală
Art 27 Consiliul de administrație
Art 28 Consiliul de administrație
Art 29 Consiliul de administrație
Art 30 Consiliul de administrație
Art 31 Consiliul de administrație
Art 32 Consiliul de administrație
Art 33 Consiliul de administrație
Art 34 Consiliul de administrație
Art 35 Consiliul de administrație
Art 36 Cenzorii
Art 37 Cenzorii
Art 38 Registrele cooperativei agricole
;
se încarcă...