Art 15 Capitalul social | Lege 566/2004

Acesta este un fragment din Legea cooperației agricole nr. 566/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Capitalul social -
Art. 15.
-

(1) Capitalul social al cooperativei agricole este de minimum 5.000.000 lei, pentru cooperativele agricole de gradul 1, și de minimum 100.000.000 lei, pentru cooperativele agricole de gradul 2, fiind compus din părți sociale subscrise la aderare și vărsate potrivit actului constitutiv. Modificări (1)

(2) Numărul părților sociale vărsate inițial nu poate fi mai mic decât 1/10 din numărul părților sociale subscrise, iar valoarea unei părți sociale nu poate fi mai mică de 100.000 lei. Modificări (1)

(3) Un membru cooperator dintr-o cooperativă agricolă poate deține părți sociale în limita și în condițiile prevăzute în actul constitutiv, fără a putea depăși 20% din capitalul social al cooperativei agricole.

(4) La intrarea în cooperativa agricolă, bunurile mobile și imobile se vor evalua pentru a se determina valoarea părților sociale subscrise în natură de către membrii cooperatori. Modificări (1)

(5) În cazul cooperativelor agricole pentru administrarea și gestionarea terenurilor agricole, bunurile care se aduc în folosință în cooperativa agricolă, precum și terenurile de orice fel rămân în proprietatea membrilor cooperatori, cooperativa agricolă având dreptul de a le folosi și de a le culege fructele. Modificări (2)

(6) Majorarea capitalului social sau reducerea acestuia, precum și primirea de noi membri cooperatori se fac pe baza hotărârii adunării generale. Modificări (1)

(7) Hotărârea adunării generale privind majorarea capitalului social sau reducerea capitalului social se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numai dacă acestea sunt mai mari de 10% din capitalul social.

(8) Reducerea capitalului social, dacă este mai mare de 10%, se afișează la sediul cooperativei agricole. Reducerea poate fi operată numai după 30 de zile de la data afișării. Modificări (1)

(9) Părțile sociale pot fi cesionate, de regulă, între membrii cooperatori, donate și lăsate moștenire. Cesionarea și donarea părților sociale persoanelor din afara cooperativei agricole se pot face numai cu aprobarea adunării generale și numai dacă cumpărătorul sau dobânditorul, după caz, solicită înscrierea în cooperativa agricolă. Modificări (1)

(10) Cooperativa agricolă nu poate restitui valoarea părților sociale decât în caz de deces, retragere sau excludere a unui membru cooperator, precum și în cazul dizolvării cooperativei agricole.

Acesta este un fragment din Legea cooperației agricole nr. 566/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 566/2004:
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Dispoziții generale
Art 9 Dispoziții generale
Art 10 Înființarea, organizarea și funcționarea cooperativelor agricole
Art 11 Înființarea, organizarea și funcționarea cooperativelor agricole
Art 12 Înființarea, organizarea și funcționarea cooperativelor agricole
Art 13 Înființarea, organizarea și funcționarea cooperativelor agricole
Art 14 Înființarea, organizarea și funcționarea cooperativelor agricole
Art 15 Capitalul social
Art 16 Drepturile și obligațiile membrilor cooperatori
Art 17 Drepturile și obligațiile membrilor cooperatori
Art 18 Drepturile și obligațiile membrilor cooperatori
Art 19 Drepturile și obligațiile membrilor cooperatori
Art 20 Drepturile și obligațiile membrilor cooperatori
Art 21 Drepturile și obligațiile membrilor cooperatori
Art 22 Organele de conducere și de control ale cooperativei agricole
Art 23 Adunarea generală
Art 24 Adunarea generală
Art 25 Adunarea generală
;
se încarcă...